Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Humaniora skulle lukke 300 pladser: Her er planen

Udflytningsaftale — Nu er der en plan for, hvilke studier på humaniora, der får færre pladser i 2025 som konsekvens af udflytningsaftalen. Få overblik over lukning og udflytning af studiepladser her.

Det Humanistiske Fakultet har lagt en plan for, hvilke studier, der skal have færre pladser.

625 studiepladser skal lukke på Københavns Universitet som en del af udflytningsaftalen, der ifølge politikerne vil sikre »Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.« Det Humanistiske Fakultet står mest for skud og skulle lukke 300 studiepladser.

I december var planen for de første reduktioner klar. Generelt er det nogle af de store studier, der skal lukke flest pladser. I 2021 startede der 172 nye bachelorstuderende på Det Humanistiske Fakultets største studie, dansk. Men i 2025 skal der efter planen kun starte 150. Informationsstudier skal ligeledes reduceres med 22 pladser.

»22 svarer cirka til et hold, så det giver os mulighed for enten at fjerne et hold eller lave nogle mindre,« siger Eva Silberschmidt Viala, prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet.

I samarbejde med studienævnene og institutledelserne har hun brugt det seneste år på at finde ud af, hvordan fremtiden på humaniora skulle se ud. De har især taget højde for ledighed, antal af førsteprioritetsansøgninger, førsteårsfrafald, ledige pladser og økonomi. Derudover har man også haft som et mål, at man gerne ville bevare et bredt udbud af uddannelser, og man har set på blandt andet studie- og forskningsmiljø.

»Det skulle ikke bare handle om at reducere pladser, men også om at arbejde strategisk med vores uddannelser. Derfor har det været så vigtigt, at vi fik tid til dette arbejde,« siger Eva Silberschmidt Viala.

»Det har været et hensyn til alle uddannelser, hvor vi har set på mange forskellige forhold, og hvor det er muligt at skære. Det skyldes ikke i sig selv, at uddannelserne er store. Der er også mindre uddannelser, der skal reducere, men med et mindre antal,« siger hun.

Forskel i antal studiepladser på Det Humanistiske Fakultet

Studier, hvor 10 eller flere pladser forsvinder, eller hvor optaget øges.

Det står ikke mejslet i sten, at det lige er 22 pladser, der skal lukke på for eksempel dansk og 18 på musikvidenskab. For fakultetet skal foretage en samlet reduktion. Derfor tager de løbende bestik af situationen, hvis pladserne på nogle uddannelser ikke fyldes ud:

»Vi må også følge de studerendes søgemønstre,« siger prodekanen.

I alt lukker 180 pladser på bacheloruddannelserne på Det Humanistiske Fakultet. Når de mindre årgange er kommet gennem bacheloren og skal videre på kandidaten, vil 120 færre optages her. Dermed ender det med, at fakultetet har reduceret 300 pladser i 2030 som pålagt.

 

Antal studiepladser på Det Humanistiske Fakultet 2021-2025

Hold musen over de farvede bjælker for at se udviklingen i pladser på hvert studie.

I 2022 faldt optaget til under normalen efter år med store optag under corona. Dermed kan det ligne, at reduktionen allerede er foretaget. Men de 300 færre studiepladser vil få betydning, hvis søgningen igen stiger.

Tysk og audiologopædi beskæres ikke

Tysk er et af de fag på humaniora som har haft lav søgning og tomme pladser nogle år. Alligevel skal studiet ikke reducere sit optag. Faktisk kan der optages flere end i 2022, hvor der generelt var lav søgning i forhold til foregående coronaår. Det skyldes ifølge Eva Silberschmidt Viala, at der er lav ledighed blandt færdiguddannede. Hun håber, at der i fremtiden er flere, der vil læse fag som tysk og fransk.

»Selv om der er lav søgning, er det vigtigt at bevare sprogfagene. Vores bedste træk, hvis vi vil rekruttere flere studerende, er at forbedre uddannelserne. Vi har blandt andet fået midler til at give de studerende flere fysiske undervisningstimer.«

Audiologopædi, uddannelsen til høre-, tale- og læsepædagog, er det eneste studie, som skal øge sit optag i forhold til 2021, hvor der blev optaget 35 studerende. Fra 2023 skal der optages 40.

»Der er stort set ingen ledighed, og uddannelsen er meget søgt. Derfor så vi et potentiale i at øge optaget. Vi kunne egentlig godt have tænkt os at øge det mere, men grundet kravene om reduktion endte det på 40,« fortæller prodekanen.

Udflytninger er »et langt stræk«

Ud over at lukke 625 studiepladser, skal 304 pladser flyttes ud af København som en del af udflytningsaftalen. Udflytningen kan enten ske ved, at Københavns Universitet laver en ny afdeling uden for København. Eller at studiepladser overgår til et andet universitet.

»Det er et langt stræk, men det går støt og roligt fremad,« siger Rie Snekkerup, vicedirektør for uddannelse og studerende.

Hun sidder med det kølige overblik over udflytningen. Det hun kalder »de største klumper, der skal udflyttes« er medicinuddannelsen, som skal flytte pladser til Køge, og dyrlægeuddannelsen og husdyrvidenskab, som skal flytte pladser til Aarhus Universitets nye afdeling i Foulum nær Viborg.

Det kommer ikke til at betyde, at studerende pludselig skal flytte fra København til Foulum for at læse videre på det næste semester. For det er ikke studerende, men pladser på fremtidens optag, der flyttes.

Overblik over udflytningen af studiepladser

Medicin på Københavns Universitet, Køge: Der flyttes 155 pladser fra medicinstudiet på Panum til Køge. Det forventes, at de første bachelorstuderende kan fylde campus i Køge i efteråret 2024. I 2027 får de selskab af kandidatstuderende. Men der er stadig et stykke vej. Region Sjælland er i gang med at bygge tre etager i forlængelse af Sjællands Universitetshospitalet i Køge med undervisningsfaciliteter til medicinuddannelsen. Bygningen forventes at stå færdig i foråret 2024. Uddannelsen skal også først godkendes af ministeren, og Københavns Universitet sendte en ansøgning til godkendelse af uddannelsen afsted til Uddannelses- og Forskningsministeriet i januar og forventer svar i april.

Dyrlægestudiet på Aarhus Universitet, Viborg: 25 af Københavns Universitets pladser på veterinærmedicin, uddannelsen til dyrlæge, flyttes til Aarhus Universitet, på en ny afdeling i Viborg. Der starter i alt 30-50 studerende, når den nye campus i Foulum slår dørene op i efteråret 2024. Bygningerne i Foulum ved Viborg er i gang med at blive renoveret med blandt andet laboratorier, og det bliver løbende færdigt i takt med, at de studerende, der starter, skal bruge det. Uddannelsen blev i slutningen af januar 2023 godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.

Husdyrvidenskab og Animal Science på Aarhus Universitet, Viborg: Uddannelsen kan i fremtiden ikke længere tages på Københavns Universitet, da studiets 59 pladser på bacheloruddannelsen i husdyrsvidenskab og 23 pladser på kandidatuddannelsen flyttes til Foulum. Prækvalifikationen af uddannelsen er blevet sendt som ansøgning den 1. februar, og nu afventer man ministeriets godkendelse. De første studerende starter i efteråret 2024.

Andre pladser, der udflyttes: Den kvikke læser vil bemærke, at det ikke giver en sum på 304 pladser, som Københavns Universitet i alt skal udflytte. Det skyldes, at nogle pladser på STEM-uddannelser, flyttes til både Odense og Aarhus, samt et mindre antal pladser på klinisk psykologi, der ifølge planen rykker til Region Sjælland.

Seneste