Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Humaniora skifter ledelse

NYE HOVEDER - I kølvandet på dekan Kirsten Refsings exit er der lagt op til et større vagtskifte på Det Humanistiske Fakultet. Aarhus Universitets nye humanistiske superfakultet Arts aftager en del af den gamle ledelse.

Dekan Kirsten Refsings opsigelse i maj har sat gang i en større omrokering i både fakultetsledelsen og institutledelsen på Humaniora.

Foruden dekanen og prodekanen bliver fire ud af otte institutledere skiftet ud, fast eller midlertidigt – nogle rykker ud, og andre rykker opad.

Overgangs-møde

Af samme årsag blev der afholdt ‘stormødet med rektoratet om humanioras fremtid,’ på Det Humanistiske Fakultet, tirsdag den 7. juni. Her konstaterede den snart afgåede dekan, at humaniora altid er i forandring, men at der især er tryk på lige nu.

»Det bliver måske en lidt vanskelig overgang med alle disse nye ting, men det skal jo nok falde til ro i tide,« sagde Kirsten Refsing.

LÆS OGSÅ: Hum-dekan fratræder til medarbejdernes store tilfredshed

Opbrud på Humaniora

Rektor Ralf Hemmingsen har konstitueret institutleder ved Saxo-Instituttet Ulf Hedetoft som dekan, indtil en ny dekan er ansat, mens viceinstitutleder ved Saxo-Instituttet Tine Damsholt overtager hans stilling.

Hanne Løngreen, der var prodekan på Det Humanistiske Fakultet, er netop blevet institutleder for det nyoprettede Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) under Faculty of Arts på Aarhus Universitet, og derfor skal der også ansættes en ny prodekan.

Men da den nye Hum-dekan skal stå for ansættelsen, er stillingsopslaget trukket tilbage, og Jens Erik Mogensen, institutleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, bliver konstitueret som prodekan. Det betyder, at viceinstitutleder ved Engerom Dorte Albrechtsen bliver konstitueret som institutleder.

Det stopper ikke her. Om få dage smutter institutleder ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab Marianne Ping Huang nemlig også til Aarhus, hvor hun bliver prodekan for uddannelse på Arts, mens lektor Frederik Tygstrup bliver konstitueret som institutleder ved IKK.

Og så er stillingen som institutleder for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling under besættelse, fordi den nuværende institutleder Jan Riis Flor går på pension.

Art aftager KU-ledere

Aarhus Universitets nye humanistiske superfakultet, Faculty of Arts, er altså aftager af halvdelen af den afgåede ledelse på Humaniora på KU. Og dertil kommer, at Mette Tunø allerede i januar i år gik fra en stilling som prodekan for forskning på Det Humanistiske Fakultet på KU til en stilling som dekan for det nye Faculty of Arts.

Men selv om begge Humanioras prodekaner og en institutleder er smuttet til Aarhus, så skæver andre medarbejdere ikke misundeligt til den nye humanistiske højborg, mener tillidsmand og lektor fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Henrik Prebensen.

»Den omstrukturering, de har gennemført i Aarhus, er umiddelbart ikke noget, der passer til os. Man kan selvfølgelig ikke vide, om det viser sig at være helt ideelt hen af vejen. Men vi skal lige huske, at universiteternes fakultetsstruktur går mange hundreder år tilbage. Det er selvfølgelig ikke et argument for, at det er godt, men det tyder i hvert fald på, at det ikke er noget man bare lige laver om hver tredje år,« siger han.

En lydhør ledelse tak

Henrik Prebensen fortæller, at medarbejderne derimod håber, at en ny dekan og prodekan vil være i besiddelse af en større realisme, lydhørhed over for og inddragelse af medarbejderne, end han mener at have oplevet i de senere år. En ledelse, der samtidig virker mindre følgagtigt over for, hvad der kommer udefra, siger han.

»Humanisterne har været meget utilfredse med, at alting bliver kørt ned over fakultetet efter den samme model som på for eksempel Sund og Nat til trods for, at vores arbejde er noget helt andet. Vi har mange studerende og et meget lavt taxameter i sammenligning med flere andre fakulteter, også vores forskningsproduktion foregår på nogle andre vilkår. Og det har ledelsen ikke kunnet forklare opad og udad og ikke kunnet øve indflydelse på,« siger han.

»Der har også været meget stor utilfredshed med, at ledelsen ikke har været i stand til at administrere økonomien, så der var en sammenhæng mellem de midler, vi fik stillet til rådighed, og de forventninger, der blev stillet,« siger han.

Kan man tale om, at Det Humanistiske Fakultet er i krise?

»Nej, det er for solidt til, at en dårlig ledelse bare kan lægge det ned. Men ledelsesformen har som sagt skabt en vældig utilfredshed, og det er vigtigt, at vi nu får en ledelse, som kan finde ud af at kommunikere med medarbejderne. De er jo ikke dummere end ledelsen, faktisk er medarbejderne nogenlunde ligeså veluddannede som lederne, så der skal altså tales til dem på en anden måde,« siger Henrik Prebensen og fortæller, at stemningen ude på fakultetet i øvrigt er almindelig afventende og håbefuld.

Humaniora er ikke sat på pause

Det er rektor Ralf Hemmingsen, der i samarbejde med et ansættelsesudvalg, står for at ansætte den nye dekan.

Han fortalte på stormødet om humanioras fremtid, at han vil have en tæt dialog med Det Humanistiske Fakultet i forbindelse med ansættelsen af den nye dekan.

»Jeg vil nok bruge to til tre måneder efter sommerferien på at danne mig et overblik over, hvad der skal prioriteres på Humaniora, og hvad der er væsentlig at skrive i et jobopslag. Derfor er det ikke min hensigt at haste et dekanopslag igennem, men derimod at få udarbejdet et ordentlig opslag som dialoggrundlag og så slå stillingen op,« sagde han.

Der kommer altså en periode med konstitution, men det er ikke tanken, at fakultetet skal sættes på pause af den grund, ifølge rektor.

»Det eneste, jeg mener, du (konstitueret dekan Ulf Hedetoft red.) ikke kan gennemføre i konstitutionsperioden, er strategi 2050. Men ellers skal fakultetets udvikling ikke stoppes, bare fordi der er konstitution i en periode,« sagde rektor Ralf Hemmingsen.

khkr@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste