Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Humaniora-tilstande er skrækscenariet

SYNSPUNKT - Som farmaceutstuderende er den hverdag, vi oplever, meget langt fra tilstandene på Det Humanistiske Fakultet. Og heldigvis for det.

Vi har et studium med en tilfredsstillende mængde undervisning, hvor teorien fra auditoriet kan omsættes til praktiske erfaringer i laboratoriet og i holdundervisningen.

Men dermed ikke sagt, at alt er fryd og gammen på Det Farmaceutiske Fakultet. Sidste vinter oplevede vi også besparelser. Vores eksamener blev forkortet, der kom øget gruppestørrelse på nogle kurser, og dele af vores holdundervisning blev omlagt til auditorieundervisning, hvor man har envejskommunikation i et kæmpe lokale med 200 andre studerende, frem for en tæt dialog med underviseren.

Fakultetet ved ikke nok, ministeren vil ikke nok

Selvom det primært kommer til udtryk på de humanistiske uddannelser, er der i Danmark en generel underfinansiering af vores universitetsuddannelser. Hvert år skal man prioritere, i hvilke kurser det er vigtigst at fastholde undervisningsmængden og konstant skal man diskutere, hvilke valgfrie kurser man skal nedlægge.

Når undervisningen i de små niche-områder forsvinder, betyder det, at vi som studerende får færre muligheder for at specialisere os, hvilket hæmmer vores muligheder i den internationale konkurrence.

Fire timer om ugen er ikke nok. Semestre på 12 uger er slet ikke nok. En fakultetsledelse, der ikke ved hvor meget undervisning de studerende modtager, er langtfra godt nok. Og en videnskabsminister, der nægter at tage ansvar for vores uddannelser, er under ingen omstændigheder godt nok, hvis vi skal kunne leve af vores viden i fremtiden!

Skrækscenariet for os studerende på Det Farmaceutiske Fakultet er, at vi får ”humanistiske tilstande” med de facto selvstudium. Derfor bakker vi 100 % op om de protester, som i disse dage foregår blandt de studerende på Humaniora.

Seneste