Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Humaniora ville ikke have nye studerende

RUSARRANGEMENT – I år ville Det Humanistiske Fakultet ikke lægge hus til Studenterrådets velkomstdag for nye studerende, der ellers tiltrækker tusinder. Arrangementet var ’ikke relevant’ i fakultetets ’strategiske målsætning’. Studenterrådet undrer sig.

’KUA-dag’ hedder i daglig tale det rus-arrangement, som Studenterrådet hvert år afholder for nye studerende i august måned før semesterstart. Det plejer, som navnet antyder, at foregå på KUA på Amager, hvor Det Humanistiske Fakultet har kvadratmeter nok til de over to tusind studerende og tutorer, som normalt deltager.

Men i år fandt ’KUA-dagen’ sted på Geocenter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Ikke en del af strategien

Studenterrådet fik allerede i 2010, under planlægningen af sidste års introdag, besked om, at introdagen i år ikke kunne foregå på KUA, fordi det karambolerede med andre kalenderarrangementer. Men i marts 2011 rettede Humaniora alligevel henvendelse til Studenterrådet i en e-mail, som åbnede diskussionen om introdagens placering på ny og gav en række nye begrundelser for Humanioras forbehold over for arrangementet.

Det harmonerer ikke med Humanioras ’strategiske planlægning’, at Studenterrådets introdag er de studerendes ’første møde med fakultetet og KU’, hed det nu i e-mailen til de studerende fra Studie- og Karrierevejledningen på Humaniora, der konkluderer:

»Vores indstilling til Studenterrådet er derfor at rykke arrangementet til efter introugerne på fakultetet, dvs. hen til medio september eller senere. Desuden vil vi bede Studenterrådet om at tydeliggøre, at der er tale om et politisk arrangement i invitationen til de nye studerende. Og vi vil bede om, at man tænker en logistik ind, hvor tutorerne ikke indgår.«

Kan kun foregå inden semesterstart

Det ville bare ikke være muligt at flytte arrangementet, mener Studenterrådets formand.

»Hele formålet med arrangementet er jo at samle alle nye studerende, og det er helt enkelt ikke muligt at samle en hel årgang på et senere tidspunkt,« siger Studenterrådsformand Ea Busch-Petersen. »For den dag, de nye studerende begynder på universitetet, er der lagt planer for dem, og de planer er forskellige fra fag til fag.«

Hun tilføjer, at det mest officielle KU-arrangement af alle – immatrikulationen, hvor de nye russer får et håndtryk af rektor ved studiestart – faktisk finder sted, mens mange studerende er væk på rustur.

Ingen politik

Humanioras e-mail forholder sig også kritisk til, at Studenterrådet udfylder en politisk rolle på KU.

»[Introdagen] bliver præsenteret som et officielt KU-arrangement men er mere et politisk møde, og det er derfor uklart for de nye studerende hvad de kan forvente,« skriver fakultetet.

Ea Busch-Petersen medgiver, at det kan være fair med en vis armslængde.

»Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at studenterpolitik slet ikke kan være en del af studiestarten, når studenterpolitik er så stor en del af de studerendes hverdag. De skal jo også kende det demokrati, vi har på universitetet.«

»Jeg tror også, det er det aspekt af afvisningen, der har fået især de studerende i Hum-rådet til at føle sig stødte. De lægger jo rigtig mange frivillige timer i at gøre Humaniora til et bedre sted at være, og så er det hårdt at få at vide, at det er ledelsen overhovedet ikke interesseret i,« siger hun.

Ingen tutorer, tak

Men datoen og det politiske indhold er ikke de eneste knaster.

Humaniora skriver også til Studenterrådet, at man ’ikke længere kan tilbyde’, at fakultetets tutorer medvirker ved afviklingen af introdagen, da der ikke er penge til deres løn.

»Men tutorerne har aldrig fået penge for at komme til vores arrangement, så det er en misforståelse,« siger Ea Busch-Petersen, som fortæller, at hun kontaktede den nu afgåede prodekan Hanne Løngreen, og at de to fik talt sig til rette.

»Hanne Løngreen sagde, at hun havde været optaget af at spare penge til tutorlønninger, og hun udtrykte forståelse for, at vi ikke bare kunne rykke datoen for introdagen.«

Efter at have konkluderet at trådene var redt ud med prodekanen, besluttede Studenterrådet at kontakte de lokale fagråd på Humaniora for at samle de tutorer, der kunne have lyst til at deltage i arrangementet som frivillige. Men det resulterede i en ny e-mail fra Studie- og Karrierevejledningen, der indskærpede, hvordan Studenterrådet kunne henvende sig til Humanioras tutorer.

»Hvis I vil i kontakt med vores tutorer, kan I skrive til [mailadresse]. Her modtager og screener vi alle henvendelser til vores tutorer, som vi videreformidler via et tutornyhedsbrev, som sendes ca. en gang om måneden. Vi sender gerne informationer videre fra jer, men eventuelle opgaver bliver noget, tutorerne skal gøre i deres fritid.«

Studenterrådet opfattede e-mailen som et reelt forbud mod selv at kontakte tutorer på Humaniora.

Rektor vil gerne støtte Studenterrådet

Den 15. august fandt Studenterrådets introarrangement sted i Geocenter ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Også Studenterhuset medvirkede til arrangementet og lagde hus til en fest for de nye studerende sidst på aftenen.

Ea Busch-Petersen peger på, at det er muligt, at Humaniora ikke vil have noget med Studenterrådet at gøre, men at KU’s øverste ledelse har en anden holdning til studenterpolitikerne. Rektor har i årevis været en trofast deltager ved introdagen.

»Rektor Ralf Hemmingsen holdt en velkomsttale for de studerende, ligesom han har gjort de foregående år, og vi har også søgt og fået økonomisk støtte til arrangementet hos rektoratet.«

Humaniora takker nej til branding?

»Nu er introarrangementet afviklet i år, og vi vil evaluere, hvordan det er gået på Geocenter, og så vil vi indlede en dialog med den nye ledelse på Humaniora om eventuelt at holde arrangementet der igen til næste år. Der er ikke ét sted på universitetet, der er helt fantastisk til en introdag for 2-3.000 mennesker, hvert sted har nogle fordele og ulemper,« siger Ea Busch-Petersen.

Hun undrer sig dog over, at Humaniora tilsyneladende ikke kan se fordelen i, at flere tusind nye studerende tilbringer en dag på fakultetets område før studiestart.

»Vi har haft et rigtig godt samarbejde med KUA tidligere. Og den lokale café Mødestedet har været med til at arrangere den fest, som introdagen slutter med, og fået et overskud på det. Og så er der jo mange, der kun kender introdagen, som ’KUA-dag’, og på en eller anden måde er dagen jo også et brand for Humaniora.«

Tidligere prodekan Hanne Løngreen ønskede ikke at medvirke til denne artikel, men Det Humanistiske Fakultets dekan, Ulf Hedetoft, svarer her på kritikken

chz@adm.ku.dk

Seneste