Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Humanioras nedskæringer går ud over teologistuderende

ÅBENT PROTESTBREV - Vi finder det nødvendigt at udtrykke vores dybe bekymring og yderste sympati med alle SAXO-studerende og deres blokade. Ikke mindst fordi jeres nedskæring af antallet af uger i semesteret går uforskyldt ud over os.

Normalt blander vi os sjældent direkte i forhold, som ikke vedkommer os, men desværre har I foranlediget, at jeres nedskæringer også rammer teologistuderende.

Teologistuderende har indtil videre modtaget undervisning fra SAXO-instituttets Elementarkursus i Græsk og Latin til stor tilfredshed fra vores side. Denne tilfredshed har desværre fundet sit ophør, idet de kurser I udbyder til vores studerende ligeledes er blevet skåret ned til 12 uger.

Det er yderst problematisk at tro, at det gavner vores sproglige niveau, når undervisningen formindskes, og det risikerer at medføre et manglende niveau hos vores studerende. Vi vil derfor tilslutte os og udvise støtte, samt sympati med de blokerende SAXO-studerende, da vi selv rammes i det nuværende semester af deres problematiske forhold.

På den baggrund ser vi frem til at vores eget fakultet, Det Teologiske Fakultet, vil overtage undervisningen i græsk og latin, da dette vil medføre, at vores studieuger igen kan forlænges til de passende 14 uger. Vi kan dog heller ikke andet end at udtrykke forundring over, at kun sølle ca. 40% af HUM-STÅ’en tilfalder instituttet, fordi hos os tilfalder 70% af STÅ’en direkte undervisningen. Vi finder den dissonans bekymrende, idet midlerne dermed ikke tilflyder kerneområderne undervisning og forskning, samt de direkte støttefunktioner til disse kerneområder, men derimod går ud til andre diffuse steder.

I forlængelse af dette bliver vi nødt til at udtrykke en stærkere bekymring for vores humanistiske søskendefags videre faglige niveau, hvis de nuværende nedskæringer og sammenlægninger fortsætter. Vi er stærkt bekymrede for de græske, tyske, franske, latinske, historiske, arkæologiske, etnologiske, retoriske, nærorientalske og religionsvidenskabelige områders afgørende betydning for vores egen faglige udvikling og fortsatte høje faglige niveau.

Vi er bekymrede for, at når vi engang flytter til KUA vil der knap være disse fagområder at samarbejde med, men kun tomme beton bygninger, hvor man på grund af semestrenes længde og timeantallet skal være mere end heldig for at møde en studerende.

Vi ønsker jer alt bedst, så I stadig kan sikre, at jeres fag opfylder Proverbia. Jeres fag: ” De skal tjene til, at man forstår visdom og belæring, fatter forstandige ord og tager imod klog belæring om retfærdighed, ret og retskaffenhed; de skal give den uerfarne kløgt og den unge mand kundskab og omtanke.”

Seneste