Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Humaniorastuderende stemmer til universitetsvalget – fordi at det betyder noget!

VALG PÅ KU - Næstformand for Studenterrådet Maria Toft rapporterer fra en dag på KUA under universitetsvalget.

Ved Café Mødestedet på gamle KUA vrimler det med studerende, som næsten har afsluttet undervisningen for dette semester og så småt er gået i eksamensmode. I Nordisk kaffebar er der pyntet op til jul og studerende fra vidt forskellige fag sidder og arbejder med opgaveskrivningen.

Fælles for alle de mange studerende på KUA er, at de nu kan stemme til universitetsvalget endnu en gang. Og fælles for alle os – studerende på KU – er, at det handler om kvaliteten af vores uddannelse. En fælles interesse, der går på tværs af faglige forskelligheder. En fælles interesse, der handler om at styrke de studerendes stemme i beslutningsprocesserne på hele Københavns Universitet, hvorvidt det er gennem studienævn, akademisk råd eller i KUs bestyrelse.

Flere undervisningstimer

Alle steder går aktive medstuderende rundt og spørger: »Har du husket at stemme til universitetsvalget?« Alle mødes med en enorm entusiasme og glæde ved at diskutere, hvad der kunne gøres bedre på deres fag eller på KU generelt. »Her på fransk har vi virkelig ikke mange undervisningstimer,« lyder det fra en førsteårsstuderende på fransk.

En problematik som mange Humaniorastuderende møder gennem deres uddannelsesforløb. Og netop derfor er det også en problematik, som Studenterrådet kæmper med næb og kløer for at løse. I marts i år støttede Studenterrådet op om ’humanister mod besparelser’ , hvor humaniorastuderende blokerede deres institutter i protest mod en fortsat reduktion i undervisningstiden.

På grund af den massive opbakning blev den forhenværende videnskabsminister nødt til aflyse sine møder og tage ud til KUA for at forholde sig til de studerendes kritik. Det er en kamp, som Studenterrådet fortsat vil kæmpe i KUs bestyrelse og vil – sammen med Danske Studerendes Fællesråd – til stadighed lægge et pres på politikerne.

Et reelt studenterdemokrati

Dagen i dag på KUA viste igen, at alle studerende har en holdning til hvordan man kan gøre livet bedre på universitetet. Hvorvidt det handler om en bedre tilrettelæggelse af fagene, mere pædagogisk undervisning eller bedre forhold for studentersociale og faglige aktiviteter, så har de studerende en klar kritik og forslag til forbedringer.

Et reelt studenterdemokrati handler ikke kun om hvad der sker til universitetsvalget. Det handler i høj grad også om den aktive og løbende dialog med alle studerende mellem valgene. Det er her, hvor studenterrepræsentanter siddende i studienævn, akademisk råd og KUs bestyrelse spiller en afgørende rolle sammen med fagrådene.

Københavns Universitets sammensætning består af omkring 85 % studerende. Det vil altså sige, at vi er universitetet. Derfor slog Studenterrådets afgående formand det fast med syvtommersøm ved KUs årsfest i sin tale:

»Medbestemmelse er ikke det at blive orienteret, når en beslutning er truffet. Medbestemmelse er heller ikke det at blive orienteret om, at en beslutning vil blive truffet, lige før den bliver det. Medbestemmelse er ikke det at deltage i et rådgivende udvalg, hvor der ikke er nogen dialog, og hvor ingen lytter.«

Sammen om et bedre universitet

Tilbage i Café Mødestedet på KUA, går de Humaniorastuderende hen til computerne og afgiver deres stemme. Det gør de fordi, at de studerende skal have et stærkt mandat i ryggen og fordi, at de mener, at vi skal stå sammen om et bedre universitet – hele året rundt.

Seneste