Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Humanister vil bare arbejde og studere mindst

TIMETAL - Ny undersøgelse viser, hvor mange timer, studerende ønsker sig om ugen - ikke blot til undervisning, men også til selvstudier og lønarbejde. Humanisterne sukker efter mere undervisning på universitetet, men samlet set er de lidt mere dovne end deres medstuderende.

På Københavns Universitet ønsker seks ud af 10 studerende at få mere undervisning, konkluderer Djøf og Epinion i en frisk rapport baseret på en spørgeundersøgelse.

Undersøgelsen, der omfatter studerende i hele landet, beskriver forholdet mellem den arbejdsuge, de studerende selv ville sammensætte og deres reelle hverdag. I gennemsnit vil danske studerende gerne have 4,4 timers undervisning oven i den, de får i dag, konkluderer Djøf og Epinion.

De studerende arbejder og læser lektier lige længe

Studerende uanset fag sætter i gennemsnit cirka det samme antal timer om ugen af til lønarbejde og studier hjemme ved læsepulten, men der er stor forskel på, hvor mange timers undervisning, de får på universitetet.

Ikke overraskende bekræfter undersøgelsen, at studerende på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser får markant færre undervisningstimer end studerende på de natur- og sundhedsvidenskabelige fag.

En medicinstuderende kan regne med at modtage dobbelt så meget undervisning som en studerende på et humanistisk fag.

En ideel humaniorauge er ret kort

De studerende er blevet spurgt, hvor mange timer de i virkeligheden bruger på timeundervisning, arbejde og studier derhjemme, og fordi antallet af undervisningstimer er lavt på de humanistiske fag, er de humanistiske studerendes arbejdsuge også relativt kort, om end lidt længere end en almindelig lønmodtagers. (Hvis de studerende ellers svarer ærligt).

Den samlede arbejdsmængde for en humanist er ifølge undersøgelsen 38 timer (undervisning, selvstudier og job), mens en studerende på et sundhedsvidenskabeligt fakultet pukler i 47 timer om ugen.

Det er en stor forskel, men spørger man de humanistiske studerende, ønsker de faktisk ikke at arbejde ret meget hårdere, end de gør i dag. Seks timers ekstra undervisning ville være godt, men til gengæld skal jobbet og selvstudierne beskæres med henholdsvis en og tre timer, hvilket giver en samlet ønske-arbejdsuge på 41 timer.

Medicinerne vil yde mere – deres ideelle arbejdsuge er på 46 timer, en time under det reelle niveau.

Jo mere støtte fra staten, des mere undervisning til de studerende

Den offentlige støtte, som universiteterne får til de studerende, er høj eller lav alt efter fag. Humanister får mindst støtte fra samfundet, mens læge- og ingeniørstuderende får mest.

Det afspejler sig i undervisningsmængden, idet Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som kun underviser tekniske studerende, også tilbyder mest undervisning.

DTU fik i 2011 104.000 kroner i støtte per studerende, som til gengæld i snit har fået 18 timers undervisning om ugen i år. KU fik 73.000 kroner per studerende i 2011 og giver dem i snit 13 ugentlige timer i klasselokalet i 2012.

1.005 studerende har svaret på spørgsmålene i Djøf og Epinions undersøgelse.

chz@adm.ku.dk

Seneste