Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Humanister vil blokere dekanatet

BLOKADE – Tirsdag den 15. november vil studerende blokere Det Humanistiske Fakultet som reaktion på rygter om, at dekanat vil lukke og sammenlægge institutbiblioteker.

Det er ikke en stor flok humanister, der er samlet til HUMrådets bebudede stormøde på KUA. Knap 50 sidder de i et auditorie med plads til det femdobbelte, og hen mod mødets slutning er antallet reduceret til 32.

Til gengæld er de godt frustrerede.

Humanioras spareplan medfører, at der skal skæres tre millioner på biblioteksområdet. Rygterne går på KUA, at pengene skal findes ved lukninger og sammenlægninger af institutbiblioteker. Prodekan Julie Sommerlund har i en kommentar til en artikel på Uniavisen afvist, at der findes sådan en plan for bibliotekerne – men rygterne er der stadig, og nu mener HUMrådet, det er tid til at handle.

De frustrerede forsamlede er enige. Da mødet slutter, er det besluttet, at dekanatet skal blokeres på tirsdag, den 15. november.

Det er jo ikke bare bøger

»Jeg dukkede op i aften, fordi jeg synes det er rigtig, rigtig synd, at institutbibliotekerne forsvinder,« siger engelskstuderende Jonas Uri, da Uniavisen taler med ham efter mødet.

»Dels fordi jeg selv har brugt dem som studieplads, men også fordi jeg synes, det har været en rigtig god støtte at have bibliotekarerne på institutterne.«

Jonas’ eget bibliotek på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom) er allerede beskåret så meget, at det – ifølge en anden af de fremmødte – kun er en skygge af sig selv (se debatten om Engeroms bibliotek i kommentarerne til denne artikel, red.). Nu vil Jonas kæmpe for, at det samme ikke sker på andre institutter.

»Hvis man lukker institutbibliotekerne, hvad er så det næste? Det er jo ikke bare bøger, det er jo også studiepladser. Ender det med at alle Humanioras studerende eller alle universitetets studerende skal sidde ude i Den Sorte Diamant? Det er der jo ikke plads til,« siger Jonas.

Det helt centrale er bøgerne

Til mødet taler flere om det selvmodsigende i at ville forringe institutbibliotekerne på en række uddannelser, humanistiske uddannelser, hvor man mere end noget andet læser.

De nævner også en mere materiel problematik i de ventede forringelser.

»På oldtidsstudier, hvor jeg selv læser, er vores bøger uundværlige i forberedelsen til undervisningen. De er i bund og grund essensen af vores studie. Uden adgangen til de bøger, som jeg selv har brugt så sent som i dag, så er der ikke noget studie. Så hvis de bøger ryger, så ryger vores studie, så simpelt kan det siges,« lyder det fra Jens Kongsted, der læser Assyriologi.

»I de fleste tilfælde findes de bøger ikke andre steder i Skandinavien, og vores studie findes heller ikke andre steder i Skandinavien,« tilføjer han.

Der er brug for flere penge, ikke færre

Ifølge Amalie Tom-Petersen, talsperson for HUMrådet, er det ikke kun selve rummet og bøgerne, der er en vigtig ressource for de studerende:

»Vi har jo også brug for at få den professionelle vejledning vi kan få fra bibliotekarer som har op imod 40 års erfaring indenfor vores forskningsfelter, og det er meget vigtigt for os, at det er noget vi kan få adgang til,« siger hun.

Stille og rolig nedslidning

Nu er det jo ikke noget nyt, at der skal spares på Humaniora. Alligevel virker en del af de studerende mere end almindeligt oprevne over netop besparelser på institutbibliotekerne.

»Tre millioner lyder jo ikke af mange penge, men det her er et område, som er blevet beskåret igennem mange år, og som stille og roligt er blevet slidt ned, og det er bare vigtigt for os at sige, at nok er nok. I virkeligheden har vi snarere har brug for flere penge end færre, selvom det desværre ikke er det, der er på tapetet,« siger hun.

Blokaden af dekanatet i bygning 15 på KUA begynder tirsdag den 15. hvor de første møder op inden klokken 8, og så forsætter blokaden frem til slutningen af arbejdsdagen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste