Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Humanisterne undgår fyringer

SMALHALS - Økonomien bliver strammere end ventet det kommende år på Det Humanistiske Fakultet, men ingen mister jobbet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet undgår at afskedige medarbejdere til næste år, men det er nødvendigt at foretage en opbremsning i forbruget på alle niveauer, skriver dekan Kirsten Refsing i en orientering til de ansatte.

Det betyder blandt andet, at en række udviklingsprojekter bliver sat i bero, og at fakultetet vil se udviklingen an i de første måneder af det nye år og udskyde opslag af nye stillinger, hvor det er muligt.

Processen med at besætte 39 stillinger på fakultetet, som allerede er i gang, fortsætter dog uden at blive berørt.

Flere forklaringer

Kirsten Refsing nævner, at ejendomsskatterne er steget og øgede krav til energi- og itinvesteringer som, to af årsagerne til, at det er nødvendigt at træde på bremsen.

Universiteterne modtager også færre basismidler i de kommende år end forventet, fordi en større del øremærkes særlige formål og fordeles i konkurrence.

Endelig fortsætter regeringen med at skære to procent af budgettet årligt i det offentlige.

Lys i mørket

Dekanen peger dog også på lyspunkter i sit brev til de ansatte. Ph.d.-stipendier opslås som vanligt og i samme omfang som hidtil, da ph.d.-midler ikke er berørt af nedskæringerne.

Fakultetet får et længe ventet løft på uddannelsestaxameteret, cirka 14 millioner kroner samlet.

»Løftet til uddannelserne skal i sagens natur anvendes til forskningsbaseret undervisning – og ikke til at ’lukke huller’ andetsteds i fakultetets budget,« skriver Kirsten Refsing.

Fakultet henter også stadig flere midler hjem via eksterne puljer til forskning.

clba@adm.ku.dk

Seneste