Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

HUMforskere og -studerende tilfredse med ny dekan

ANSÆTTELSE - Nyheden om Ulf Hedetofts ansættelse som dekan på Humaniora bliver modtaget med glæde hos repræsentanter for fakultetets forskere og studerende. Fællestillidsmanden for det administrative og tekniske personale, som har kritiseret Hedetofts lederskab i hans periode som konstitueret dekan, nøjes med et høfligt-afmålt 'tillykke'.

Peter Birkelund Andersen, lektor på ToRS, Fælledstillidsmand for Humanioras VIP’ere

Hvad er din reaktion på ansættelsen af Ulf Hedetoft?
»Det er jeg glad for at høre. Noget af det, som han har gjort, er at rydde op i og forbedre administrationen – blandt andet samarbejdet mellem institutterne og fakultetet. Det er et organisatorisk fremskridt. Så jeg kan sige, at det er godt, at Ulf Hedetoft er blevet dekan.«

»Ulf Hedetofts store opgave de næste fem år er den samme, som den har været for alle humanistiske dekaner. Nemlig i endnu højere grad at få offentligheden til at se meningen med og betydningen af Humaniora og de humanistiske fag.«

Hvordan forholder du dig i den forbindelse til det tekniske og administrative personales kritik af Ulf Hedetoft?
»Som både Karsten Fledelius (lektor i Medievidenskab, tidligere VIP-tillidsmand, red.) og jeg tidligere udtrykt det her i avisen, så ser vi naturligvis med alvor på, at arbejdsmiljøet er blevet påtalt af Arbejdstilsynet, hvilket også har betydning for de undervisende og forskende. Så selvom det ikke bliver hans største opgave, så er det et vigtigt problem at få løst. Når man, som forsker, ser på det udefra, er det tydeligvis et af de steder, hvor der stadigvæk er organisatorisk arbejde, der skal falde på plads.«

Søren Balsløv Fransén, fuldmægtig, AC-TAP-tillidsrepræsentant på Humaniora

Set i lyset af den kritik som du og andre TAP’ere har fremført her i avisen, hvordan reagerer du så på nyheden om Hedetofts ansættelse?
»Jeg ønsker dekanen tillykke med jobbet. Jeg er dog, på baggrund af den turbulente tid under Ulf Hedetofts konstitueringsforløb og Arbejdstilsynets kritik, overrasket over rektors valg, men det bliver spændende at se, hvad Ulf Hedetoft har af visioner for Humaniora, og jeg ser frem til det kommende samarbejde om et godt og sundt arbejdsmiljø på Humaniora, så medarbejderne ikke længere skal gå grædende og syge hjem på grund af det dårlige arbejdsmiljø.«

Hvad bliver Ulf Hedetoft største udfordring som nyansat dekan?
»Den største udfordring bliver, set fra min position som tillidsrepræsentant for AC-TAP gruppen, at få skabt tillid til ham som leder blandt mine kolleger. Jeg håber, at Arbejdstilsynets rapport endelig har fået ledelsens øjne op for, at det er mere konstruktivt at gå i dialog med medarbejderne og at involvere dem i de processer, som vedrører deres arbejdsforhold, i stedet for at få påbud fra Arbejdstilsynet.«

»Jeg kan da heller ikke forestille mig, at ledelsen skulle ønske at fortsætte den hidtidige egenrådige ledelsesstil med de konsekvenser, det har haft for arbejdsmiljøet, og dekanen har også de sidste par uger åbnet for dialog og mere samarbejde, så det glæder vi os naturligvis til at tage del i.«

Philip Longos Winkel, filosofistuderende, medlem af HUMrådet

Hvad er HUMrådets reaktion på ansættelsen af Ulf Hedetoft?
»Vi er meget optimistiske og vil derfor også ønske Ulf Hedetoft tillykke med ansættelsen. I sin tid som konstitueret dekan har han igangsat uddannelsestiltag, som vi ikke har set i mange år. For eksempel oprettelsen af et nyt pædagogisk center, det nye pædagogikum for adjunkter og hans generelle fokus på nytænkning af pædagogik, didaktik og undervisningsformer.«

Hvad bliver Ulf Hedetoft største udfordring som nyansat dekan?
»Det bliver nok at få forøget timeantallet på Humanioras uddannelser og generelt at få gennemført en masse uddannelsesreformer. I den forbindelse er en anden udfordring at få påbegyndt et mentalitetsskift hos fakultetets studerende og undervisere. Vi skal være åbne for at lære på andre måder, og det at undervise skal have større prestige end i dag.«

»Men lige nu og her gælder det også om at få styr på det organisatoriske blandt andet i forhold til den utilfredshed hos det administrative og tekniske personale, som UniAvisen selv tidligere har skrevet om.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste