Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hun organiserer de ulydige

STUDENTERPORTRÆT - Hun mener, at hun løfter arven fra borgerretsforkæmpere. Regeringen mener, at hun er en lømmel. Geografistuderende Anna-Carina Josefsen vil sammen med tusindvis af internationale aktivister forsøge at forstyrre COP15-klimatopmødet med civil ulydighed og blokader. Universitetsavisen har spurgt hende hvorfor

I maj måned fik det danske politi nyt isenkram. En vandkanon. Den har så vidt vides ikke været i brug uden for politigården endnu, men når den skal motioneres for første gang, bliver det sandsynligvis for at spule demonstranter væk fra asfalten foran Bella Center under FN’s klimakongres, COP15.

Her har det internationale netværk Climate Justice Action trommet til alternativ klimakongres den 16. december. På den afspærrede side af indhegningen foran Bella Center, vel at mærke.

Arrangørerne spår, at 10-15.000 tusinde aktivister fra hele verden vil forsøge at trænge ind på kongrescenterets grund for at forstyrre COP15-mødet.

Løsningen findes ikke i kapitalen

Det internationale aktivistmiljø har kastet sig fuldt og frådende ind i klimakampen for at presse politikerne til at hæve ambitionsniveauet og handle nu. Men ikke nok med det.

Det er selve præmissen for COP15, der er forkert, mener Climate Justice Action. Kloden er syg og kan ikke helbredes med såkaldt grøn kapital og grøn vækst. Kuren er et radikalt opgør med kapitalismen.

Anna-Carina Josefsen fra Climate Justice Action står for det praktiske arbejde med at skaffe mad og husly til de mange tusind demonstranter sideløbende med en tilværelse som nystartet geografistuderende på Københavns Universitet (KU).

Universitetsavisen mødte hende og spurgte, hvorfor aktivisterne ikke bare giver politikerne lidt arbejdsro.

En stemme til verdens fattige

»For politikerne handler det stadig om at tjene penge på at redde klimaet. Det handler ikke om menneskeliv, og de tænker ikke på de voldsomme konsekvenser, klimaforandringerne allerede har rundt om i verden,« siger Anna-Carina Josefsen.

Hun minder om, at Lars Løkke Rasmussen, Barack Obama og de andre statsledere allerede er blevet enige om, at københavnermødet blot er første del af en totrinsaftale.

Det går alt for langsomt, og derfor vil aktivisterne stille politikerne ansigt til ansigt med dem, som klimaforandringer går hårdest ud over. Det handler om at give noget af magten tilbage til folk fra det globale syd, siger hun.

Climate Justice Action tæller også bønder, fiskere og oprindelige folk fra Afrika, Latinamerika og Asien, og bevægelsen har allieret sig med omkring 300 deltagere fra selve COP15-mødet, primært fra ngo’er, som vil udvandre fra mødesalen den 16. december og slutte sig til demonstranternes klimakongres foran Bella Center.

»Når så mange mennesker udvandrer fra Bella Center, så er politikerne nødt til at lytte til, hvad folk udenfor siger,« siger Anna-Carina Josefsen.

Antikapitalistisk paraply

Hun er selv aktiv i Klimakollektivet, der sammen med grupper med mundrette navne som ’Not Your Business’ og ’Never Trust a Cop’ er samlet under Climate Justice Action-paraplyen og parolen ’System change, not climate change’.

Og for at lægge næve bag slagordene planlægger aktivisterne også at blokere en havn i hovedstaden den 13. december for at sætte fokus på skibstrafikkens enorme CO2-forbrug.

»Vesten har stjålet ressourcer fra sine kolonier til sin egen økonomiske vækst. Det er aldrig blevet stoppet, og derfor mener vi ikke, at grøn vækst eller grøn kapital er en holdbar løsning,« siger hun.

Der er behov for en total omstrukturering og decentralisering af den globale produktion, som i dag smadrer det økologiske system, fordi man for eksempel koncentrerer produktionen af slagtesvin i Danmark og oliepalmer i Indonesien. Udvikling og produktion skal ske lokalt uden så meget transport, mener hun.

Ikke kun for venstrefløjen

Et hyppigt brugt argument mod klimaaktivisme, der bygger på civile ulydighedsaktioner, er, at man risikerer at støde en masse mennesker fra sig. Men det er Anna-Carina Josefsen uenig i.

»Civil ulydighed er ikke kun et venstrefløjsprojekt. Det er en aktionsform fagbevægelsen, kvindebevægelsen og borgerretsbevægelser altid har brugt,« siger hun.

»Jeg kan godt forstå, at hvis man har mange penge, så er man bange for antikapitalister, men vi har bare en stor økologisk gæld til den tredje verden, som det ikke ser ud til, at nogen har tænkt sig at betale tilbage foreløbig. Det er vigtigere at redde klimaet, end at nogle få meget rige mennesker skal være enige med mig.«

Verden skal afglobaliseres

Men er det realistisk med en antikapitalistisk løsning på klimaproblemet? Kan man få Kina og Indien til at nedsætte deres CO2-udslip uden at det foregår på markedsvilkår og uden at det er profitabelt for dem?

»Kina og Indien har indtil videre ikke udledt en brøkdel af det CO2, vi har udledt de sidste mange år. Så selvfølgelig er det svært at sige til dem, at de overhovedet ikke må udlede noget.«

»Men hvis man skaber mere lokalt baserede samfund, vil man heller ikke overudnytte ressourcerne på samme måde. Og væksten i de her lande ville også blive bedre fordelt.«

Ligeglade lømler

Det er ikke kun politiets nyindkøbte vandkanon, som demonstranterne vil stå ansigt til ansigt med i december. Folketinget vedtager sandsynligvis den såkaldte ’lømmelpakke’, som hæver straffen for at deltage i en ulovlig demonstration til 6.000 kroner, mens ulovlig indtrængen kommer til at koste 10.000 kroner.

Men politikerne kan godt glemme alt om at afskrække aktivisterne fra at lave civil ulydighed, siger Anna-Carina Josefsen.

I må vel forholde jer til lømmelpakken på en eller anden måde? Er du selv gået i gang med at spare sammen til at betale bøder?

»Haha, nej det er jeg ikke. Civil ulydighed er helt legitimt; det vi laver, har intet med ulovligheder at gøre, så vi regner ikke med at gøre noget, der tvinger politiet til at gribe ind,« siger hun.

Almindelige folk skræmmes væk

Men I vil jo forsøge at trænge ind på et område, hvor I ikke må være. I må da forvente en konfrontation med politiet?

»Vi har hele tiden sagt, at vores aktion bliver en fredelig, men konfrontativ aktion. Altså, vi vil gøre, hvad vi kan for ikke at optrappe en eventuel konflikt, men vi vil ind på Bella Centers område, og derfor bliver vi konfronterende over dem, der skal sørge for at vi ikke kommer derind.«

Heller ikke politiets udvidede beføjelser til at arrestere demonstranter præventivt, ud fra en formodning om, at de vil begå ulovligheder, vil ifølge Anna-Carina Josefsen påvirke planlægningen af aktionerne.

Men hun frygter, at ’almindelige’ mennesker kan blive bange for at gå på gaden og havne det forkerte sted i en demonstration.

»Politikerne tegner et skræmmebillede af bål, jernstænger og flasker og alt sådan noget, som jeg aldrig har set ved klimademonstrationer. Det handler ikke om bål og brand eller om politiet, men om politik og klima,« forsikrer hun.

ser@adm.ku.dk

Seneste