Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hurtigt igennem, godt igennem – eller blot hurtigt ud?

SYNSPUNKT - Straks efter sommerferien bliver nogle af SU-reformens elementer til virkelighed på Københavns Universitet til skade for de studerende. Men måske kan skaden afbødes, hvis de studerende får et ord med.

Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at politikerne gerne vil have os studerende hurtigt igennem uddannelsessystemet. Det synes klart efter forårets SU-reform, der ikke kun reformerede SU-systemet, men også pålagde universiteterne nye regler for tvangsmeritering og -tilmelding til eksamen.

Det er en klar udmelding, der bekræfter os i, at vi ikke længere skal være selvstændige studerende med ansvar for egen læring, men elever hvis undervisningsforløb i højere og højere grad skal være planlagt på forhånd – på trods af de flotte udmeldinger om vigtig valgfrihed og individuelle studieforløb.

Universitetet følger trop

I denne situation havde vi håbet, at universiteterne ville værne om vores uddannelser og tilbyde det bedste forløb inden for de politiske rammer. Et forløb der lagde op til selvstændighed, personligt engagement og ansvar.

Desværre er Københavns Universitet blevet overbegejstret for den politiske linje. De fabrikslignende forhold der lægges op til, skal understøttes så vi får det mest effektive produkt muligt. De interne dokumenter omtaler i forvejen beståede eksamener som produktion, og nu skal det blive til virkelighed. Det kan vel være vi får effektive studerende, men hvor mange og hvor dygtige?

Først fandt ledelsen på Det Samfundsfaglige Fakultet ud af, at det var smart med en ekstra stramning af studieaktivitetskravene – de krav der dikterer hvor mange ECTS-point man skal være tilmeldt og bestå. Selv om det kun var en øgning på 5 point det drejede sig om, blev det reelt mere på mange af studierne, hvor de mindste kurser er på 7,5 eller 10 point. De studerende og underviserne på de enkelte fag fik at vide, at det var en formsag, de blot skulle nikke ad, og at de andre fag allerede havde godkendt planerne. Ingen var dog blevet inddraget i beslutningen på daværende tidspunkt.

Nu har ledelsen på Det Humanistiske Fakultet skrevet en 11-punktsplan. 11 punkter der skal skabe mere effektive studerende. Herunder en reduktion af den maksimale studietid for kandidatstuderende og en indskrænkning af retskravet. Retskravet er den lov, der sikrer os, at vi kan optages på en kandidatuddannelse, når vi er færdige med en bachelor.

Bedre løsninger sammen

Hvornår skal de første ændringer træde i kraft? Til september! Studerende og undervisere kan sagtens høres hen over eksamens- og sommerperioden, hvor det åbenbart forventes at vi skal kunne komme med alternative forslag, der kan implementeres øjeblikkeligt. Men i det mindste bliver vi da hørt på Humaniora til forskel fra på SAMF (fristes man til at sige).

Vi forstår, at universitetet er forpligtet til at få os hurtigere igennem – men vi er overbeviste om at det kan ske på en anden måde end de nuværende planer, som vil få nogle hurtigere igennem og andre smidt hurtigt ud. De ændringer der bliver fremlagt, og den måde de bliver fremlagt på, gør det kun sværere at skabe gode uddannelser!

Vi tror på, at vi sammen kan skabe gode uddannelser og undgå at omdanne universiteterne til fabrikker. Men så bliver I også nødt til at inddrage os!

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste