Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Husker du året der gik? - del 1

GÆTTELEG - Mindes du stinkskabsfejden, Østergaards retræte, de døde dyr på Statskundskab? Gæt med på årets juleku’iz og vind den udsøgte fornøjelse af at være en bedrevidende klæbehjerne. Svarene finder du nederst.

Januar

KUA-studerende blev budt velkommen til det nye år med et tvangspålagt nytårsforsæt: der skulle sættes en prop i KUAs lidt for synlige drukkultur, som efter fakultetsdirektørens udsagn havde ført til eksempler på »uantageligt meget griseri«. Stramningen betød, at det ikke længere er muligt at få en øl i institutternes studiecaféer…

1a – med mindre der er fest eller fredagsbar, godkendt af institutledelserne
1b – med mindre du er ansat ved instituttet
1c – med mindre det er fredag, og klokken har passeret 17

Men måske fakultetsdirektøren på KUA skulle unde de studerende en fyraftensbajer i ny og næ. KUs Måling af trivsel og tilfredshed blev offentliggjort i januar, og 48,6 procent af de studerende på Hum svarede ja til at have stress-symptomer i dagligdagen. Hvor høj var stressprocenten på Science?

2a – 38 %
2b – 76 %
2c – 53 %

På KU’s ledelsesgange blev en ny handlingsplan for kønsbalance sat i søen. Ét af handlingsplanens forslag vakte særligt meget røre. Forslaget lød…

3a – at der ved ansættelser skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling blandt professorerne på alle institutter.
3b – at fakultetet får en pengebonus ved ansættelse af en adjunkt, lektor eller professor af det underrepræsenterede køn.
3c – at der skal være mindst én ansøger af hvert køn, før en stilling kan besættes.

Februar

Februar bød på en ministerrokade, og Morten Østergaard (R) gav ministertitlen videre til Sofie Carsten Nielsen (R) under et ceremonielt overgangsritual på Christiansborg. Hvad gav han hende ved samme lejlighed?

4a – En termokop og et glas neskaffe
4b – En oppustelig cykelhjelm
4c – Bogen ’Din teenager skal coaches, ikke opdrages’

Man kan gisne om, hvorvidt Østergaard åndede lettet op over at slippe af med ministerkasketten, der havde sendt ham ind i en proteststorm med vindstyrke 12 på beaufort-skalaen. Fremdriftsreformens vinter. Og vinden blæste endnu i februar – en geologistuderende iværksatte en kollektiv udmelding i protest mod reformen. Den Koordinerede Udmelding hed initiativet, der skulle ramme universitetet på pengepungen, og planen lød, at udmeldelser blev samlet ind og opbevaret hos en advokat indtil 1. september 2014, hvor de ville blive afleveret i én bunke til universitetet – såfremt én afgørende betingelse var opfyldt. Hvad var betingelsen?

5a – Alle fakulteter skulle være repræsenteret blandt de udmeldte, så hele universitetet ville blive økonomisk ramt.
5b – 68 procent af alle studerende på KU skulle have tilsluttet sig – et historisk symbolsk procenttal.
5c – Advokaten skulle vurdere, at der var tilstrækkeligt mange udmeldelser til, at det ville have alvorlige økonomiske konsekvenser for KU.

Vinterens vise ord var en klassisk parole vendt på hovedet: det er dumt at vælge med hjertet. »Vælg med hjertet, siger man. Og selvfølgelig skal folk vælge noget, de har lyst til, men pointen er jo, at der er mange unge, som faktisk er usikre på, hvad de har mest lyst til, så ikke mindst for dem er det relevant at vide noget om fremtidsudsigterne på arbejdsmarkedet.« Hvem var ophavsmand til citatet?

6a – Peter Birch Sørensen, formand for regeringens produktivitetskommission
6b – Sofie Carsten Nielsen, uddannelsesminister
6c – Lykke Friis, prorektor for uddannelse på KU

Marts

I marts modtog universiteterne et rekordhøjt antal kvote-2 ansøgninger. Hvor mange havde søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2?

7a – 19.500
7b – 32.700
7c – 49.300

Senere skulle det vise sig, at 2014 blev året, hvor der for alvor blev sat en stopper for rekordoptaget på universiteterne. Nedskæringer, eller den udglattende glose ’dimensionering’, var dog ikke på dagsordenen, da KU var vært for et uddannelsestopmøde, hvor studenterorganisationer, tænketanke, fagforeninger, rektorer og erhvervsorganisationer diskuterede uddannelse i Danmark. Da det kom til spørgsmålet om, hvorvidt studerende eller universiteterne skal have flere penge, blev der talt rent ud af posen: »Jeg ser ingen mening i at tilføre flere penge til et selvtilfredst miljø, som mener, at alt bliver bedre, hvis de bare får flere penge…« sagde hvem?

8a – Claus Hjort Frederiksen, medlem af Venstre
8b – Lars Goldschmidt, direktør for Dansk Industri
8c – Mads Lundby Hansen, cheføkonom i tænketanken CEPOS

På KUA så man sig nødsaget til at afmontere dele af et nyt interaktivt kunstværk, udført af den internationalt anerkendte danske kunstner Kirstine Roepstorff. Kunstværket, der var skænket af Ny Carlsbergfondet til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, blev kort efter indvielsen mødt af kritik og skepsis i stedet for anerkendelse og bifald. Hvad var årsagen?

9a – Kunstværket blokerede en dør til toilettet
9b – Kunstværket larmede
9c – Kunstværket var fremstillet af brandbare materialer

April

Fremdriftsreformen var på plads. På KU havde et tolvmandsudvalg af studerende og ledelsesrepræsentanter indgået pragmatiske aftaler og lagt brikkerne til fremdriftspuslespillet på KU. Derfor kom forslaget om at skrotte fremdriftsreformen og indføre en 4-årig bacheloruddannelse i stedet som en overraskelse for de fleste. Hvem stillede forslaget?

10a – Regeringens kvalitetsudvalg
10b – Studenterrådet
10c – KUs ledelse

Sideløbende med fremdriftsreformen kørte regeringen en SU-reform i stilling, som blandt andet betyder, at der fremover kun tildeles SU i et år udover studiets normerede tid til særligt hurtige studiestartere. Reformen pillede ikke ved reglerne for SU-lån – på trods af, at SU-styrelsens rapport fra april 2014 viste, at de studerendes gæld fra SU-lån aldrig har været større. Hvor meget skylder landets nuværende og tidligere studerende på folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til sammen (ifølge tal fra 2011)?

11a – 7 milliarder
11b – 14 milliarder
11c – 25 milliarder

April bød også på gastronomisk rådgivning. »Går man på pizzeria, er det nemt at beslutte sig, hvis der er otte klart genkendelige pizzaer – den uden noget, den med pølse osv.« Det er tilladt at spørge sig selv om, hvorvidt ’den med pølse’ er en ’klart genkendelig pizza’. Det er også tilladt at spørge sig selv om, hvilken del af universitetsverdenen citatet stammer fra?

12a – Citatet stammer fra cateringfirmaet Eurest i forbindelse med, at KU-Fællesadministrationens kantine, Le Cannibale, blev sendt i udbud.
12b – Citatet stammer fra en pjece om studievalg fra Vejledning & Optagelse i Fiolstræde.
12c – Citatet stammer fra Kvalitetsudvalgets rapport om uddannelseskvalitet på de højere læreanstalter.

Maj

Københavns Universitet, Studenterrådet og Studenterhuset præsenterede Forårsfestivalen, en ny festival for alle KUs studerende og ansatte. Mudrede gummisko og fadøl i plastikkrus sikrede autentisk festivalstemning. Det samme gjorde det temmelig stjernespækkede musikprogram. Hvem af de følgende var ikke på programmet?

13a – Per Vers
13b – Østkyst Hustlers
13c – Specktors

Juni

Efter et podcast havde afsløret omfanget af druklege, seksuelt indhold og døde dyr som rekvisitter på statskundskabernes rusture, blev tutorerne på Statskundskab kaldt til møde med studieledelsen og det blev aftalt at…

14a – der ikke må røres ved dyrehoveder på rusturen.
14b – intet må smøres ind i nutella på rusturen.
14c – der ikke må drikkes stærk alkohol (spiritus) på rusturen.

Andetsteds var det ikke alkoholforgiftning, men kræftfremkaldende kemikalieforgiftning, der vakte bekymring og blev omdrejningspunkt for en regulær stinkskabsfejde. Den nye Niels Bohr Bygning til 1,4 milliarder kroner var projekteret med stinkskabe med en udsugning på 0,35 m/s, fremfor de 0,5 m/s, der anbefales af Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Hvorfor var den splinternye bygning opført med ringere udsugning?

15a – For at begrænse støjgener fra udsugningen
15b – For at spare penge
15c – For at spare på energien og dermed skåne miljøet

I sympati med de studerende, der brugte juni måned på læsesal (og hvem gjorde ikke det?), udfrittede Uniavisen semicelebre eks-studerende om deres mærkeligste eksamensoplevelser. »Vi havde tit snakket om, at jeg havde en fordel til eksamen, fordi jeg havde briller og så klogere ud. I flyet blev vi enige om, at Aske skulle låne mine briller. Konsekvensen var, at ingen af os kunne se noget som helst, hverken censor eller eksaminator,« fortalte hvem?

16a – Skuespiller Peter Mygind
16b – Journalist Martin Krasnik
16c – Politiker Søren Pind

Julequizzen fortsætter her. Se efter svarene i bunden af del 2.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste