Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hvad er et universitet?

KUMMENTAREN - Hvordan kan man som ny studerende navigere i denne verden uden sikker viden, spørger KU's rektor, og giver samtidig tre gode råd.

Kære nye studerende!

Hvad er et universitet? Det spørgsmål går I måske og grubler over. En kynisk iagttager i The Times Literary Supplement mener svaret afhænger af hvem du spørger:

”Studerende ser universitetet som et sted hvor de kan flygte fra deres forældre, miste deres mødom og få venner for livet. Forældre ser det som et sted, hvor deres afkom kan lære at blive økonomisk uafhængige. Forskere ser det som et sted, hvor de bliver betalt for at gøre, hvad de vil. Og politikere ser det som et sted, der holder arbejdsløsheden nede.”1

Det lyder rigtigt alt sammen. Men der mangler noget. I denne fortolkning bliver universitetet jo reduceret til et instrument. Et middel til at opnå andre i øvrigt prisværdige mål: Venner, job, indkomst. Men universitetet har også en værdi i sig selv. Og hvis ikke vi passer på denne kerneværdi, risikerer vi, at universitetet også mister sin værdi for resten af samfundet.

Den tysk-schweiziske psykiater og filosof, Karl Jaspers, har et ganske godt bud på, hvad denne kerne er: “Universitetet har den opgave at søge sandheden – i fællesskabet mellem forskere og studerende.” På et universitet findes sandheden altså ikke – i hvert fald ikke i ental og bestemt form. Det gør derimod selve bestræbelsen på at søge sandheden.

Hvordan kan man som ny studerende navigere i denne verden uden sikker viden? Her følger tre gode råd, som I selvfølgelig ikke skal opfatte som sandheden.

For det første: Lær at studere. I skal både fordybe jer, bore ind til kernen og mestre al den nye viden. Men I skal også udfordre den viden, I modtager. På KU vil I få redskaber, som gør jer i stand til at stille de rigtige spørgsmål, så I ikke lader jer spise af med færdigproducerede svar, halve sandheder og tvivlsomme kilder.

For det andet: Tag ud. Benyt jer af de muligheder KU giver for at komme ud i verden eller møde den herhjemme. Lær sprog og lær andre kulturer at kende. Brug en af de samarbejdsaftaler KU har med universiteter i omkring 50 lande. Tag internationale fag eller fag på et andet institut eller fakultet. Gå efter praktikophold eller sommerskole i et andet land. Mulighederne er der og vi arbejder på at gøre det endnu lettere at komme ud.

Og for det tredje: Hjælp hinanden. Som ny studerende kan man godt blive overvældet af alle de nye indtryk. Men luk jer ikke inde i studiekammeret, omgivet af bøger. Meld jer ind i en studenterforening eller alumneforeningen Kubulus. Lav en læsegruppe, hvor I kan diskutere alt det nye, tunge stof. Så vil I også mærke, at det hele bliver meget lettere.

KU er et godt universitet, blandt de 10 bedste i Europa, hvis man tror på diverse ranglister. Men vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre. Vi sætter kraftigt ind på at forbedre kvaliteten af alle vores uddannelser.

Nogle af jer vil opleve nye undervisningsformer, flere praktikmuligheder eller at komme ud og lave konkrete opgaver for en virksomhed eller en organisation. Og nogle af jer vil få flere undervisningstimer, end studerende der kom før jer.

Målet er, at alle bachelorstuderende minimum skal have 12 timer om ugen. Således vil I ikke alene få en uddannelse, der er værdifuld, når I skal finde et job. I vil også bære selve universitetets sande værdier – i flertal og ubestemt form.

Artiklen er KUMMENTAREN bragt i Universitetsavisen nr. 6, den 6. september 2012.

Seneste