Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvad nytte har vi af feedback, hvis vi ikke får mulighed for at forbedre os?

På sjette semester har jurastuderende en porteføljeeksamen, hvor vi ikke kan bruge den feedback, vi har fået, til at forbedre vores eksamensprodukt. Hvad er formålet med at give de studerende dårlig faglig selvtillid, spørger en studerende i dette debatindlæg.

Meningen med feedback er muligheden for at dygtiggøre sig. Men det kræver, at man har et rum til at lære af sine fejl og forbedre sit produkt.

På mit fakultet, Jura, har vi på sjette semester en porteføljeeksamen, en god eksamensform, hvor man netop kan bruge feedback til at forbedre sig. Det kan vel næsten betegnes som feedforward. Her er det for de fleste muligt at lave flere løbende opgaver i løbet af et semester, få feedback og med den i hånden forbedre sin portefølje frem mod den endelige aflevering. Et koncept, der giver os studerende en mulighed for større faglig fordybelse og akademisk dygtiggørelse.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Desværre fungerer vores porteføljeeksamen ikke sådan. Det starter godt med at man før og efter skrivningen af hver case gennemgår den, og der er også både kollektiv feedback og peer-feedback efter afleveringen af hver case. Det er altså en perfekt smagsprøve på, hvordan man akademisk forbedrer sit arbejde gennem diskussion og revidering af sit produkt.

Problemet er bare, at vi bagefter ikke må forbedre produktet.

Bagud på point

Vi afleverer cases i løbet af semesteret hver onsdag, næsten hver gang om nye teorier. De cases tæller to tredjedele af den endelige karakter. Om fredagen har vi undervisning, hvor vi bliver fortalt, hvordan vi kunne have gjort det bedre. Selv om noget feedback er af mere generel, opgaveteknisk karakter, er der ofte også ting man kunne have forbedret i sin forståelse og formidling af de teoretikere, casen bygger på.

Udstyret med en viden om, at man kunne have forbedret sin opgave, bliver man alligevel tvunget til at aflevere to af dem til eksamen – også selv om man efter feedbacken langtfra er tilfreds.

Resultatet er et undervisningsforløb, der mindsker den faglige selvtillid og giver mange en følelse af, at man hele tiden er bagud på point.

Den primære begrundelse, jeg har hørt er, at det teknisk/administrativt ikke kan lade sig gøre med genaflevering. Men på begge de fakulteter, vi deler campus med, er der porteføljeeksamen med genaflevering. Hvis det kan lykkes andre steder på KUA, burde det også kunne lykkes hos os.

Porteføljeeksamen er jo generelt en rigtig god måde at gentænkte den klassiske feedbackmetode. Men det skal fungere ordentligt. Derfor efterlyser jeg en mulighed for at genaflevere, også på Jura, så vi kan få mere feedforward og gavn af vores vejledning.

Seneste