Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hver anden taburet står tom i ph.d.-udvalg

UNIVALG - Ph.d.-studerende er sikret pladser i fakulteternes ph.d.-udvalg, som er de styrende organer for ph.d.-studiet. Men de bruger dem ikke. For opdelingen i repræsentationsområder betyder på de fleste af Københavns Universitets fakulteter, at suppleanter må stå uden for udvalget og se ind på tomme taburetter.

Studerende er garanteret ligelig repræsentation i de styrende organer, der fastlægger deres studieordning – med mindre de er i gang med at skrive en ph.d.-afhandling. 14 af de 31 studenterpladser i Københavns Universitets ph.d.-udvalg kommer nemlig til at stå tomme i 2013 på grund af manglende opstillede.

Der er tale om en markant stigning fra de nuværende ni ubesatte mandater ud af 35.

Tomme stole og suppleanter til samme udvalg

Men de mange tomme taburetter skyldes ikke nødvendigvis at de studerende taber interessen for at varetage tillidshverv, når de bliver bevilget et ph.d.-projekt.

På Humaniora og Samfundsvidenskab er der henholdsvis syv opstillede til otte pladser og seks opstillede til seks pladser – men kun fire hvert sted kan indtræde i deres udvalg.

Det skyldes, at ph.d.-udvalgene på Humaniora, Science, Samfundsvidenskab og Sund er opdelt i repræsentationsområder, der sikrer, at et bredt udsnit af forskellige forskningsdiscipliner er repræsenterede. Der er altså reserveret pladser til ph.d.-studerende fra bestemte fag. Hvis der ikke er opstillede fra disse fag, får andre ph.d.-studerende fra fakultetet ikke lov at overtage den ledige plads.

For de ph.d.-studerende, der kun er valgbare i tre-fire år, betyder det imidlertid, at en kø af suppleanter kommer til at kigge ind på en rad af tomme taburetter.

Fra studerende til ansat

Studenterrådets sekretariat forklarer Universitetsavisen, at ph.d.-studerende, fordi de bliver ansat, ikke er en gruppe af universitetsborgere, som Rådet har mulighed for at organisere eller hjælpe.

Avisen har ligeledes kontaktet sekretariatet for ph.d.-skolen på Humaniora. Men den ansvarlige fuldmægtig, Christina Nimb, forklarer at ph.d.-skolen ikke er bemyndiget til, eller ansvarlig for, at promovere valgene til de styrende organer. Hun henviser til Ph.d.-klubben under Akademikernes Centralorganisation.

Avisen har forsøgt at komme i forbindelse med Dansk Magisterforenings ph.d.-klub på Humanistisk fakultet, samt med fællestillidsrepræsentanten ved Københavns Universitet for at få deres kommentar, men det kunne desværre ikke kontaktes før deadline.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste