Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Hverken Science eller Sund vil redde studenterfitness

I INGENMANDSLAND – Fitnesscenter på Frederiksberg Campus lukker. Brugerne, hvoraf mange er veterinærmedicinere, har beklaget sig til Science-ledelsen, men ledelsen tager ikke imod henvendelser fra de studerende, som efter fakultetsfusionen hører under Sund. Veterinærmedicinernes eget fakultet vil ikke støtte fitnesscenteret, fordi det befinder sig på Science-arealer.

Studerende på Frederiksberg Campus har hidtil kunnet tappe frisk ilt til hjernen i et fitnesscenter, placeret på biblioteksbygningens loft. For 165 kroner om måneden har studerende og ansatte haft adgang til spinningcykler, træningsmaskiner, spejlsal og holdundervisning. Men da de vendte tilbage fra juleferien, var centeret lukket og lokalet rømmet.

I december forsøgte veterinærstuderende Kamilla Pedersen at få SCIENCE-ledelsen til at droppe beslutningen om at lukke fitnesscenteret.

»Sådan som vi forstod det, skulle fitnesscenteret lukkes, fordi Personaleforeningen er blevet nedlagt,« siger Kamilla Pedersen.

Det er foreningen, rent teknisk, ikke. Men efter at fakulteterne LIFE og NAT er fusioneret til SCIENCE, vil den nye fakultetsledelse ikke længere støtte Personaleforeningen, der har drevet fitnesscenteret, og derfor har foreningen fået besked på at rømme lokalerne.

»Beslutningen om lukning skyldes alene ledelsens beslutning om ikke at stille lokalerne til rådighed efter 1. januar 2015. Vores største ønske er at kunne fortsætte med at drive motionscenteret,« siger Ulla Lindberg, formand for Personaleforeningen.

Rod i regnskaberne, siger SCIENCErådet

Kamilla Pedersen henvendte sig til sit lokale fagråd, Veterinærmedicinsk Forening (VMF), for at undersøge, om der var mulighed for at overtage driften af fitnesscenteret fra Personaleforeningen.

VMF videredirigerede Kamilla Pedersen til SCIENCErådet, der står for kontakten mellem studenterforeninger og ledelsen på SCIENCE. Efter et møde i hovedbestyrelsen besluttede SCIENCErådet at afvise anmodningen om, at de skulle overtage driften af fitnesscenteret.

»Der var så meget rod i den organisation, at vi ikke turde røre ved det. Der var ingen klare linjer om økonomi, ingen regnskaber, og det fik nogle alarmklokker til at ringe. Det var desuden vores indtryk, at fitnesscenteret var styret af ganske få frivillige og bygget om omkring én ildsjæl. Vi har også fået oplyst, at der kun var cirka 25 til 50 brugere,« siger Søren Vilhelmsen, økonomiansvarlig i SCIENCErådet.

Formand for Personaleforeningen Ulla Lindberg har en enkelt gang været i dialog med SCIENCErådet. Men hun har ikke kendskab til, at rådet har været alarmerede over regnskaberne. Ifølge Lindberg er regnskaberne reviderede og godkendte.

SCIENCErådet: Vi varetager også veterinærmedicineres interesser

Der har svirret rygter om, at SCIENCErådet ikke ville overtage driften af fitnesscenteret, fordi det primært var veterinærer – og altså SUND-studerende – som benyttede sig af centeret. Søren Vilhelmsen afviser, at det er tilfældet.

»Vi er blevet beskyldt for at sondre mellem SUND- og SCIENCE-studerende, men det er altså vores mål at varetage hele campus’ interesser, inklusive de veterinærmedicinstuderendes,« siger Søren Vilhelmsen, men tilføjer, at det fra fakultetsledelsen side vægter tungt, at brugerne primært er fra SUND.

»For fakultetet var det helt klart et issue, at der var for få SCIENCE-brugere.«

’Henvend dig til dit eget fakultet’

Da Kamilla Pedersen mødtes med fakultetsdirektør Marianne Rønnebæk, oplevede hun også, at fakultetsdirektøren vendte på en tallerken, da hendes sekretær gjorde hende opmærksom på, at Kamilla er veterinærmedicinstuderende.

»Hendes reaktion var sådan, ’nåårh, men så har du jo slet ikke noget at komme efter her, du må henvende dig til dit eget fakultet’,« fortæller Kamilla Pedersen.

I Marianne Rønnebæks udlægning af episoden var Kamilla Pedersen taget med til et møde, som Rønnebæk havde sat i stand med formanden for Personaleforeningen, uden at det på forhånd var aftalt, og uden at Kamilla præsenterede sig. Derfor blev Rønnebæk meget overrasket, da hun fandt ud af, at Kamille Pedersen ikke var SCIENCE-studerende.

Henrik Busch, prodekan for uddannelse, tilføjer: »Det er fuldstændig normalt, at SUND-studerende skal henvende sig til SUND-ledelsen. Jeg kan kun forholde mig til, hvad SCIENCE-studerende mener, og jeg beder altid enkeltpersoner henvende sig gennem SCIENCErådet. Vi vil gerne lytte til de studerende, men det er nødt til at gå gennem studenterorganisationerne.«

SCIENCE-ledelsen lytter altså til SCIENCErådet, og så længe rådet ikke ønsker at bevare fitnesscenteret, ser fakultetsledelsen heller ikke grund til at arbejde for det.

SUND vil ikke hjælpe

Fra Campusudvalget på Frederiksberg Campus fik Kamilla Pedersen besked om, at det var meget usandsynligt at SUND ville hjælpe, og at det derfor var spild af energi at rette henvendelse til dem. Det viste sig også at være tilfældet, da Hans Henrik Dietz, Institutleder for Institut for Produktionsdyr og heste, skrev til fakultetsdirektøren på SUND med henblik på at opretholde fitnesscenteret.

Fakultetsdirektør Arnold Boons svar lød: »Det er måske ærgerligt, at medarbejderne og studerende ikke længere kan råde over et motionsrum på Frederiksberg, men det er vanskeligt for os at disponere over SCIENCE-arealer.«

Frederiksberg Campus’ arealer er delt mellem SUND og SCIENCE. Fitnesscenteret hørte hjemme i et SCIENCE-lokale, men det står SUND-ledelsen frit for at etablere et fitnesscenter i et af SUND-lokalerne på Frederiksberg Campus, siger Marianne Rønnebæk.

Ifølge veterinærmedicinstuderende Kamilla Pedersen var det netop en af fitnesscenterets forcer, at det var delt mellem SUND- og SCIENCE-studerende.

»Fitnesscenteret gav også nogle gode sociale rammer, der gjorde det muligt at møde andre studerende på tværs af årgange og uddannelser. Det har givet mig et socialt netværk, som jeg kan bruge uden for fitnesscenteret, og når man ved, hvor vigtigt et socialt netværk er for at klare studierne, er det ekstremt ærgerligt at skulle afkald på,« siger hun.

Prodekan Henrik Busch understreger, at fakultetsledelsen gerne vil have »et fagligt og socialt campusforankret fællesskab«.

Det synes dog svært at opnå, når grænsen mellem de to fakulteter er trukket så skarp op, og der ikke er megen plads til administrative eller finansielle overlap på Frederiksberg Campus.

Idræt på campus – uvurderligt eller ulovligt?

»Fitnesscenteret var et uvurderligt afbræk i en stressende og krævende hverdag fyldt med bøger og eksamenspres, især i eksamensperioden, hvor man som studerende praktisk talt bor på biblioteket,« siger Kamilla Pedersen, der også har foreslået SCIENCE-ledelsen at oprette en frivillig forening, der kunne overtage fitnesscenteret og driften af det, så fakultet kun skulle betale vand og varme og lægge lokaler til.

Ifølge Søren Vilhelmsen fra SCIENCErådet er fitnesscenteret også problematisk, fordi det strider mod den aftale, Københavns Universitet har indgået med studenteridrætsforeningen USG.

»Der er altså ikke andre studenteridrætsforeninger på universitetets campusser, der får betalt lokaleleje af universitetet,« siger han.

Lokaler bliver måske til studiecafé

Vægte og løbebånd er solgt, og loftet over biblioteket står tomt. Kamilla Pedersens anmodning til ledelsen på SCIENCE om at udskyde lukningen, indtil en løsning om overtagelse blev fundet, bar ikke frugt.

»Da det er et loftrum, er lokalerne hverken godkendt til kontorbrug eller undervisningslokaler, så de kan ikke bruges til andet end opbevaring,« siger Kamilla Pedersen.

Ifølge SCIENCErådets Søren Vilhelmsen er det muligt, at Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) kan overtage lokalerne. Mens det gamle LIFE var kendt for tværfaglighed, der blandt andet kom til udtryk ved, at studerende fra forskellige fag delte opholdsrum, er det Københavns Universitets ambition, at alle institutter skal have egne hjemstavnslokaler.

»Det er et meget råt miljø, så lokalerne er ikke helt så egnede. Men det er meningen, at nogle studerende skal ud og kvalitetsvurdere lokalerne og se, om de måske kan bruges til en café eller til studiepladser. Det er jo også et spørgsmål om, hvor mange penge man vil smide i at shine det op,« siger Søren Vilhelmsen.

Fitnesslokalet er ifølge Personaleforeningens formand Ulla Lindberg indrettet med støtte fra blandt andet KU’s studiemiljøpulje.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste