Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvor er ledelsens forsvar for Naturvidenskab?

NEDSKÆRINGER - Der er ikke bare skåret ind til benet, men benet er ved at blive skåret over, mener debattøren.

Det står slemt til på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat). For andet år i træk er fakultetet ude i en stor fyringsrunde, der især rammer Institut for Geografi og Geologi samt Biologisk Institut, som hver især må skære 20 procent af den faste vip-stab. Sammenlagt med de foregående nedskæringer vil henholdsvis 30 og 40 procent af den faste vip-stab være forsvundet på få år.

Nedskæringerne gør rigtig ondt. Der er ikke bare skåret ind til benet, men benet er ved at blive skåret over. Uddannelserne på bio- og geofagene på Nat bliver nu mærkbart forringet, og hele forskningsområder forsvinder i disse år med det resultat, at planlagte kurser aflyses, specialestuderende står uden vejleder og studerende begynder at søge væk.

Årsagerne til underskuddet er mange og ansvaret ligger på mange niveauer, men hvis ikke udviklingen vendes nu, risikerer uddannelserne at havne i en ond spiral, hvor forringelser fører til faldende optag og større frafald med yderligere nedskæringer til følge.

Ukampdygtig ledelse

I alt dette har ledelsen på NAT været bemærkelsesværdigt tavse. Kun i fakultetets nyhedsbrev har ledelsen ytret sig, og her i meget beherskede vendinger. Formuleringer som »tilpasning af vores økonomi til de markant ændrede rammebetingelser« og at de nævnte institutter »ikke har balance i økonomien« dækker meget dårligt over den faktiske situation på fakultetet, hvor der de seneste år er sket markante nedskæringer på seks ud af ni institutter.

Ledelsen må indse, at nedskæringerne ikke blot er problemer med at holde »balance i budgettet«, men at de er ved at udvikle sig til en reel krise for hele det naturvidenskabelige område på KU. Selv om fakultetsledelsen måske ikke bærer ansvaret for underskuddet, så er det en god ledelses ansvar at vise en vej ud af problemerne og fremlægge langsigtede planer. Når det sker, står de studerende klar til at indgå i en konstruktiv dialog, der kan skabe smartere løsninger end årlige prikkerunder.

Hvis der på KU om ti år fortsat skal være uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for det naturvidenskabelige fagområde, så er der brug for en ledelse, der gør en aktiv indsats og ikke blot bagatelliserer situationens alvor. En ledelse, der tør tage bladet for munden i den offentlige debat og kritisere de problemer, som bevillingssystemet giver. En ledelse, der kommunikerer åbent og ærligt med ansatte og studerende om processen.

Kort sagt en ledelse, der er villig til at kæmpe for Naturvidenskab!

Seneste