Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hvor vil vi hen med universitetet?

STRATEGI 2016 - 130 medarbejdere og studerende havde sagt ja tak til at give deres input til universitetets nye strategi ved kick-off-mødet i Festsalen. Vurderingen lød, at det virker som ledelsen har tænkt sig at lytte, men den gode vilje skal følges op med handling.

Københavns Universitet (KU) skal have en ny strategi, og hvad der skal stå i den, skal de ansatte og studerende være med til at bestemme.

Rektor Ralf Hemmingsen havde derfor indbudt alle interesserede til kick-off-møde den 29. april i Festsalen for at høre deres tanker og ideer.

Hvad en strategi er, og hvorfor det er nødvendigt med en ny af slagsen, forsøgte universitetets førstemand at gøre lidt mere forståeligt for de cirka 130 fremmødte med fortællingen om krebsen, gedden og svanen skrevet af russiske Ivan Krylov.

De tre dyr skal sammen trække en vogn, men de kan ikke få den til at flytte sig, da svanen vil flyve, krebsen kun kan gå baglæns, og gedden vil svømme.

»Når der blandt venner mangler harmoni, bliver fælles gerning let en parodi,« læste rektor op fra historien. Han undlod måske klogelig at afsløre, hvilke grupper på KU, han selv mener, de tre dyr symboliserer, men fortsatte:

»Vi skal drøfte, hvordan vi alle trækker i samme retning, så vi får KU-vognen til at flytte sig, men det skal ske i respekt for, at alle ikke er ens. Strategien skal indeholde de grundprincipper, som KU skal bygge på, de udfordringer, vi står overfor, og den retning, vi skal gå for at tackle dem.«

Han understregede også, at strategien skal være et udtryk for KU-fællesskabets prioriteringer.

»Alle på universitetet skal kunne finde sig selv mindst et sted i teksten, hvor deres egen indsats giver mening,« sagde rektor.

Ledelsen har derfor valgt at inddrage de ansatte og studerende langt mere direkte i processen, end da man formulerede forgængeren Destination 2012. Udover Kick-off-mødet har KU-folket mulighed for at komme til yderligere to temamøder henholdsvis den 19. og 24. maj og skrive forslag til den nye strategi på intranettet KUnet.

Jazz og dybe tanker

Ifølge rektor skal grundlaget for KU´s virke fortsat være excellent grundforskning, og universitetet skal også fremover være en dansk, men internationalt orienteret kulturinstitution, der skal spille en hovedrolle i at gøre København til en førende vidensby.

Til gengæld ser han også tre udfordringer, som KU må finde svar på. Først og fremmest står uddannelse helt centralt som tema i den kommende strategiperiode – og rektor betonede, at KU har alle muligheder for at udnytte sin stærke forskning langt bedre i uddannelserne.

Samtidig er der i samfundet et stigende behov for både flere og endnu mere velkvalificerede kandidater. Den øgede internationale konkurrence, primært fra Asien, og det politiske ønske om at universiteterne skal samarbejde mere med omverdenen, herunder specielt erhvervslivet er også væsentlige udfordringer, som samtidig kan udnyttes til KU’s egen fordel

»Debatten må afgøre, i hvilken grad de skal indgå i strategien,« sluttede Ralf Hemmingsen og ønskede godt kick-off.

Deltagerne havde ved tilmeldingen skullet vælge, hvilket tema de ville diskutere: KU som global aktør, KU internt, eller KU og samfundet, og de blev nu præsenteret for første diskussionspunkt, nemlig hvilke scenarier de mener KU står overfor, herunder nye muligheder og udfordringer.

Et stopur begyndte at tælle ned fra 30 minutter på storskærmene, og der begyndte at strømme behagelig jazz ud ad højtalerne.

Der blev tænkt dybt og længe, kløet på hagen, diskuteret mere eller mindre højlydt, gestikuleret, skrevet på den i dagens anledning dertil indrettede dug, grinet og gabt en smule i smug.

Medindflydelse giver arbejdsglæde

Indimellem talte Poul Erik Krogshave, der i sin egenskab af næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) kom med de ansattes ønsker til, hvad der skal stå i den nye strategi.

Han roste rektor for, at der er lagt op til, at alle inddrages i processen, for netop det med at høre medarbejderne, kniber det med mange steder på KU, hvilket går ud over arbejdsglæden.

»Arbejdsglæden skal være så stor, at alle har lyst til både at komme på arbejde og være på arbejdet sammen med kollegerne. KU skal derfor have den bedste personalepolitik. Det har vi heldigvis også, men på nuværende tidspunkt har vi den kun i skriftlig form på papir og elektronisk. Vi mangler på flere områder, at den også respekteres på alle KU-arbejdsstederne,« sagde HSU-næstformanden.

Uddannelse, studiestart og ledelse

Bjarke Lindemann Jepsen, næstformand for Studenterrådet, gav de studerendes bud på, hvad der skal stå i strategien.

De vil have fokus på mere uddannelse, bedre faciliteter og endnu dygtigere undervisere. Der skal blandt andet indføres et minimumstimetal på de humanistiske uddannelser, og KU skal være bedre til at afprøve nye undervisningsformer, og det skal gøres attraktivt at være en god underviser ved at motivere til pædagogisk efteruddannelse – og ved at etablere bonusordninger for de undervisere, der gør en ekstra indsats.

Ifølge studenterrådsnæstformanden skal studiestarten også helt nytænkes, så både faglige og sociale elementer integreres bedre, og den traditionelle rustur bliver mere inkluderende.

Og så vil de studerende have, at KU’s ledelse, både centralt og decentralt, også i hverdagen efterlever moderne ledelsesteorier, hvor studerendes og medarbejderes inputs værdsættes og indgår som vigtige elementer i såvel den strategiske som den daglige udvikling på universitetet.

Det betyder, at der skal afholdes reelt inddragende arrangementer for ansatte og studerende, hver gang der udvikles nye overordnede projekter for KU; studienævnene og de akademiske råd skal have flere kompetencer og ansvarsområder; og kommunikationen og dialogen omkring ledelsestiltag skal forbedres kraftigt på alle niveauer.

Ideer destilleres

I næste diskussionsrunde skulle de cirka 30 arbejdsgrupper blive enige om de vigtigste ambitioner for KU i fremtiden.

»Husk gode formuleringer er guld værd, og vær meget konkret,« lød de formanende ord fra ordstyrer Henning Basballe fra Workz, der kalder sig selv et forandringsbureau.

Da grupperne havde valgt deres vigtigste ambition var det tid til at klistre den på store opslagstavler og sætte penge-klistermærker på de af de andre arbejdsgruppers forslag, som de selv ville kaste penge efter.

En gruppe foreslog, at KU skal have som ambition, at alle kandidater skal være i et relevant job tre måneder efter uddannelsens afslutning. En anden, at universitetet skal stå i spidsen for tværfaglige aktiviteter, hvor forskere, studerende, borgere, organisationer og erhvervsliv går sammen om at løse et samfundsmæssigt problem.

Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm og universitetsdirektør Jørgen Honoré gik herefter rundt og lyttede til hvert enkelt gruppes oplæg, inden Thomas Bjørnholm rundede af.

»Nu skal vi have destilleret alle de gode ideer til ti temaer, som skal danne grundlag for den videre proces og de to kommende temamøder.«

Læs hvad deltagerne mente om kick-off-mødet.

clba@adm.ku.dk

Seneste