Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvordan gør vi de våde drømme til virkelighed …?

SYNSPUNKT - Det er bydende nødvendigt, at de studerende får klare svar på, hvad fusionerne på KU betyder for dem, før beslutningerne bliver endegyldige, mener Lifes studenterformand.

Hvorfor skal vi fusionere? Hvem skal flyttes? Hvad kommer det til at betyde for mig? Hvordan bliver studiemiljøet på de nye fakulteter? Kan jeg stadig komme på min fredagsbar og beholder vores forening og fag vores studenterfaciliteter?

Det er alle spørgsmål, som vi i De Studerendes Råd (DSR) på Life dagligt konfronteres med af vores medstuderende, siden planerne om fusionerne af de ‘våde’ fakulteter blev fremlagt. Det er meget store spørgsmål, som er svære at give konkrete svar på. Primært fordi at der endnu er nogle svar. Og det er problem, for det er helt afgørende, at disse spørgsmål besvares, hvis ikke vi studerende skal føle os tabt og glemt i de meget store omvæltninger, der er sat i gang på KU.

Fusionsprocessen er gået meget hurtigt, og det er problematisk, at vi ikke kommer til at have svarene, når beslutningen om hvorvidt fusionen skal finde sted eller ej, bliver truffet i december. Så vi studerende ved ikke, hvad det reelt kommer til at betyde for os.

Hverdagen på studiet, studiemiljøet og de fysiske og sociale rammer er noget af det vigtigste for os som studerende. Utallige undersøgelser viser, at et godt, nært og inddragende studiemiljø giver bedre og mere glade studerende og et mindre frafald.

Det er derfor bydende nødvendigt, at studiemiljø og inddragelse af studerende bliver prioriteret lige så højt som institutstruktur, ledelsesorganisering og økonomi, når der i disse dage lægges planer for de nye fakulteter. Vi studerende har brug for svar på vores spørgsmål, og de kan ikke alle sammen vente til beslutningen er taget og implementeringen gået i gang.

Studerende vil gerne samarbejde

Der er på de fire fakulteter store forskelle, der skal overvindes, for at fusionsøvelsen skal lykkes. Heldigvis har budskabet gennem hele processen været, at det bedste fra alle de fire fakulteter skal bevares, når forskellighederne skal mødes.

Det er store og meget flotte ambitioner at have, men hvordan får vi disse drømme gjort til virkelighed? Det kræver en ledelse, der lytter til os studerende og stoler på, at vi er de bedste til at varetage vores eget studiemiljø og tør give os ansvar for at udvikle og forbedre det. Der skal være villighed til at give de studerende den støtte, det kræver.

Vi ved godt, at det omvendt kræver, at vi studerende tager ansvar for vores studiemiljø, og at vi er en seriøs samarbejdspartner, der er villig til at yde det store arbejde, der kræves, for at hjælpe og rådgive ledelsen. Sådan at vi sammen kan tage de bedst kvalificerede beslutninger om, hvad der skal ske med studie- og studentermiljøet på de nye ’våde’ fakulteter.

Seneste