Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Hvorfor dog læse pensum!

GRATIS VIDEN - Hvorfor respektere snævre faglige grænser? Og hvorfor holde sig til de sikre tekster, når man kan undersøge tingene selv? Og udgive sine indsigter i en bog.

Jesper Ruben står og dingler på stol, for enden af sin udstrakte arm holder han en bog. Han er ved at binde den fast i en af de nederste pendler på en lysekrone i et smukt laksefarvet lokale i Nørregade. Universitetets store mænd i busteform kigger bistert på fra deres piedestaler langs væggene.

I virkeligheden skulle de gamle koryfæer nok være glade. Jesper Ruben er ved at demonstrere, hvordan han og den øvrige redaktion på forlaget Alkvantor mangfoldiggør deres antologier om aktuelle samfundsforhold. De giver dem væk.

Selvfinansieret

Hver bog bliver hængt op et passende offentligt sted og forsynet med en lille seddel med teksten tag mig med. På en af de første sider, står en opfordring om at læse indholdet og give bogen videre.

Regningen til trykkeriet har de studerende selv betalt med penge, de har stampet op i form af donationer. For nylig har Alkvantorholdet fået fingrene i en større sum fra EU.

EU-midlerne skal bruges til en bog om Unionen, men den er stadig ved at blive skrevet. Senest udkomne antologi handler om revolutioner, inspireret af oprørene i Mellemøsten og Nordafrika.

Revolution

Jesper Ruben er litteraturvidenskabsstuderende. Han håber, at antologierne er et bidrag til studiemiljøet, ikke bare på hans eget institut, men på hele universitetet.

Måske kan studerende få lyst til at tænke lidt ud af kassen, når de finder og, måske, udveksler Alkantors bøger med hinanden. Skribenterne har i hvert fald ikke fyldt hovederne fra samme sandkasse. Revolutionsantologien er skrevet af studerende fra seks forskellige fag.

Alkvantor-holdet håber, at antologiprojektet kan inspirere til et oprør mod tidens idealer om læring på tid – altså idéen om, at studerende skal gives incitamenter til at blive færdige, så de fokuserer på pensum og tager deres prøver til tiden. På bekostning af det tidskrævende arbejde med at undersøge tingene selv.

»Hvorfor er der så mange studerende, der er tilfredse med at læse pensum?« spørger Jesper Ruben.

chz@adm.ku.dk

Seneste