Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvorfor fusionere de våde fakulteter?

KUMMENTAR - Vi ved fra tidligere, at det er følsomt for mange kolleger, når vi går ind og rører ved strukturerne, men vi tror også, at mange kan se fornuften i at skabe nye fællesskaber, der er fagligt velbegrundede, skriver rektor, fire dekaner og prorektor om planerne for sammenlægninger af fakulteter på KU.

HVORFOR? SÅDAN SPØRGER mange måske, når fire dekaner går sammen om at skabe to nye fakulteter. Svaret er: Fordi vi vil styrke vores fælles faglighed. Siden fusionen i 2007 har vi samarbejdet på tværs. Vi har sat fælles projekter i gang. Og vi har tiltrukket ganske mange forskningsmidler.

LÆS STUDENTERKOMMENTAR – Hjælp os med at få hænderne i vejret!

Men snart fem år efter fusionen lever beslægtede fag stadig adskilt. Grundforskning og samfundsrettet forskning inden for samme felt er spredt. Og som studerende kan det stadig være ubekvemt at tage fag på et andet fakultet.

Derfor fik vi idéen om at organisere de våde fakulteter på en anden måde. Den idé har bestyrelsen grebet og har nu stillet os en opgave. Vi skal udtænke en model for, hvordan vi udnytter vores fælles, faglige potentiale.

Hvordan vi giver de studerende mere frihed og faglig tyngde, når de sammensætter deres uddannelse. Og hvordan KU kan bidrage til at løse de store samfundsudfordringer, som går på tværs af de gamle fagopdelinger: fødevarer, klima, bæredygtighed, sundhed, velfærd.

VI HAR ET GODT UDGANGSPUNKT for at løse den opgave, og vi har sammen lavet en grovskitse. Den beskriver et Nat-Life fakultet, hvor vi bringer de forskere sammen, som efter dekanernes mening også hører sammen. Med større institutter med større styrke, så de lettere kan tænke strategisk, udforme store projekter og huse forskningscentre.

Skitsen beskriver et medicinsk fakultet med en særskilt School of Pharmaceutical Sciences med selvindlysende muligheder for samarbejde mellem læger og lægemiddelforskere. Men skitsen siger ikke noget om, hvor vi mener de veterinære fag bør placeres. Det kræver en nærmere analyse.

Vi ved fra tidligere, at det er følsomt for mange kolleger, når vi går ind og rører ved strukturerne. Instituttet og fakultetet er helt tydeligt ikke bare det sted, man tager hen for at arbejde. Det er også et sted, hvor man gennem mange år har opbygget et fællesskab og en faglig, og for nogen også en personlig, identitet sammen med kolleger og studerende.

Men vi tror også, at mange kan se fornuften i at skabe nye fællesskaber, der er fagligt velbegrundede.

BESTYRELSEN LÆGGER VÆGT PÅ, at vi nu får en proces, der inddrager medarbejdere og studerende på den bedst mulige måde. En proces, hvor vi lytter til gode argumenter og reelle bekymringer.

Derfor skal vores skitse ikke opfattes som et færdigt forslag. Men som et oplæg til diskussion, som vi sammen kan forbedre. Vi vil gerne opfordre medarbejdere og studerende til at tage medansvar og engagere sig i arbejdet. Se hvordan på Tema: Nye fakulteter på KUnet.

Bestyrelsen har bedt om, at vi præsenterer et forslag før jul, så en ny struktur kan træde i kraft i 2012. Det betyder, at vi i de kommende uger skal foretage en indsamling af idéer og en bred høring. Samlet har vi cirka tre måneder. Spørgsmålet er, om en langvarig proces på halve eller hele år ville være godt for universitetet.

Erfaringerne fra arbejdet med at samle de kemiske fag viser, at det kan være ret udmattende, hvis det trækker i langdrag.

Man skal passe på med historiske analogier. Men alligevel: Før Tyskland blev forenet sagde tidligere kansler Willy Brandt: »Nu vokser dét sammen, som også hører sammen«. Det kan godt gøre lidt ondt, mens det falder på plads. Men i længden gør det kun godt, fordi vi passer naturligt sammen.

Artiklen er skrevet som KUmmentaren i Universitetsavisen udgivet torsdag 29. september 2011

Seneste