Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

I Helsingør kan du i de kommende dage klappe en fisk

Manuel forskning — Oplev livet i Øresund på et af Københavns Universitets museer i miniferien.

Øresundsakvariet vil i Kristi Himmelfart-feriens fire dage vise museets gæster, hvordan havdyrs form kan fortælle om deres levesteder, og hvad de spiser.

Torsken har for eksempel et overbid, fordi den lever tæt på bunden og lettere kan fange sin mad dernede med denne tandstilling, mens sejen har grundigt underbid, fordi det gør det nemt for den at fange sit bytte i de frie vandmasser, hvor den lever.

Flad fisk

Billede af torsk

Hils på torsken. Den har også sit helt eget design – af mange, gode, praktiske grunde. Foto: Lars Åge Lauersen

Øresundsakvariet fremviser fiskeeksemplerne på udstillingen ‘Rør ved levende havdyr’. Her kan man røre ved nogle af museets havdyr, der normalt lever i Øresund.

Museet driver også ‘Vandlaboratoriet’ på Helsingør Nordhavn, hvor de besøgende med vandkikkerter kan se nærmere på fiskenes og dyrenes form i deres naturlige omgivelser i et åbent, udendørs bassin.

Øresundsakvariet har guider, der fortæller om det hele til alle interesserede – både om fiskene indendørs og udendørs.

Praktisk info om Øresundsakvariet i Himmelfartsferien:

Øresundsakvariet har aktiviteter i Kristi Himmelfartsferien, hver dag fra 30. maj – 2. juni, og har åbent alle fire dage fra klokken 10.00-17.00.

“Rør ved levende havdyr – lær om dyrenes form og funktion”: Hver dag kl. 12.25 og 14.25. Tilmelding på dagen ved afkrydsning af seddel i billetsalget.

“Oplev livet i Øresund – guidede ture til Vandlaboratoriet”: Afgang fra akvariet hver dag kl. 11.25 og 13.25 (1 minuts gang).

Quiz om fiskenes sanser: Løbende aktivitet hele dagen, hver dag. Quiz-materiale udleveres ved billetkøb.

Fodringer i akvarierne: Hver dag hver hele time. Vi starter klokken 11.00 i børne-rørebassinet, hvor alle må være med til at fodre – blandt andet de flade fladfisk, krabberne og søstjernerne.

Hele dagen (alle dagene) er der filmfremvisning i Auditoriet, og alle aktiviteter er dækket af entrébilletten til Øresundsakvariet.

Seneste