Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

If I could turn back time

LEDER - Uniavisens redaktør Dennis Christiansens leder i Uniavisen 3 juni 2015

MÅSKE FÅR DU LYST til at skrue tiden tilbage, når du læser sommerens forsidehistorie i avis 3. Og det er næsten uanset om du går ind for fremdriftsreformens ambition om at skære ned på de studerendes gennemførselstider eller ej.

REGERINGENS REFORM ER kommet dårligt fra start. KU’s studerende tvinges ud i absurde forløb og får spoleret muligheden for at kombinere studierne med erhvervsarbejde og praktik. Administrationen er sat under pres, og ledelsen løser opgaven ved at sløjfe de studerendes valgfrihed og – siger kritikere – stramme skruerne hårdere end nødvendigt.

DU FÅR LYST TIL AT SPOLE tiden tilbage, men spørgsmålet er hvor langt? Kan vi nøjes med et par år – til før ministerierne satte turbo på detailstyringen af landets universiteter?

ELLER SKAL VI ENDNU LÆNGERE tilbage – til før politikerne besluttede, at Danmarks positive vækstkurve er universiteternes ansvar, at uddannelse er vejen ud af arbejdsløshed, og de derfor åbnede for sluserne til masserne? Eller skal vi spole tiden tilbage til før universitetsloven i 2003? Til dengang universiteterne ikke blev ledet af professionelle bestyrelser, men af demokratisk valgte insidere?

ELLER SKAL VI HELT TILBAGE til tiden, før taxameterordningen blev indført og skabte en incitamentsstruktur, der koblet med det stærkt stigende optag har gjort det tillokkende at sænke barren bare en lille smule? Til dengang, hvor den frie tanke herskede, og ingen regnearkspolitikere blandede sig i universiteternes interne forhold.

Læs mere:

Den trykte avis

NU KAN MAN SOM BEKENDT ikke skrue tiden tilbage. Men man kan bruge alle spørgsmålene til at kigge fremad. Og på Uniavisen mener vi, at det er tid til at hæve blikket i en universitetsdebat, der ellers let fortaber sig i teknikaliteter om ETCS-points og studieordninger.

MENS VI FORTSÆTTER med at afdække konsekvenserne af fremdriftsreformen, vil vi derfor i det kommende semester spørge ansatte og studerende, hvilket universitet, I ønsker. Er kvalitet lig med jobsikkerhed? Skal studieforløbene være faste eller frie? Er det vigtigt at frede grundforskningen, og hvordan fordeler vi kagen bedst?

REGERINGEN HAR SAT EN KURS for de danske universiteter frem mod 2020, og den handler primært om gennemførselstider og beskæftigelse. Er det dér, I synes, universitetet skal hen? Deltag i debatten på uniavisen.dk.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste