Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

IKK skærer i instruktorers forberedelsestid

ANSÆTTELSESFORHOLD – Instruktorer mener, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab bryder overenskomsten. Fagforeningen bakker op om instruktorerne og er klar til at gå i Arbejdsretten, hvis instituttet ikke øger instruktorernes forberedelsestid.

Rosanna Tindbæk begyndte som instruktor på kunsthistorie på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) i foråret 2013. Som instruktor står man for såkaldte konfrontationstimer, der supplerer forelæsningerne, særligt i de teoritunge fag.

Instruktoren tilrettelægger sin undervisning ud fra forelæsningerne og et pensum på 60-100 sider per gang. Undervisningen skal engagere de studerende i stoffet på en mere praktisk måde, så ofte består forberedelsen i at tilrettelægge kontekstualiserende oplæg, øvelser ud fra billedeksempler eller spørgsmålsark til gruppearbejde.

I november var tjansen som forårssemesterinstruktor igen slået op, og Rosanna søgte og fik jobbet. Men da hun modtog kontrakten, var den væsentligt ændret siden forrige år, på trods af at jobopslaget var det samme.

Instruktorer: Reduceret forberedelse strider mod overenskomst

I opslaget stod, at »der undervises i alt i 14 uger« med løn efter overenskomst for SUL-ansatte (SUL er de studenteransattes landsforbund). Der stod også, at instruktoren selv planlægger undervisningen i samarbejde med faglæreren.

Men da Rosanna og de tre øvrige instruktorer modtog deres kontrakter, en uge efter semesterstart, var der kun 12 ugers undervisning, og de 5 timer, der sædvanligvis afsættes til møde mellem faglærer og instruktorer, var skrottet. Desuden var forberedelsestiden sat ned fra 1 ½ til 1 time per konfrontationstime, hvilket – ifølge instruktorerne – strider imod overenskomsten for studenteransatte.

Administrationens kovending

Rosanna kontaktede administrationen på IKK, og efter en uges korrespondance bad de hende underskrive kontrakten inden for fire dage, hvis hun ville beholde jobbet. En tidsfrist, der ikke blev stillet for de tre øvrige instruktorer. Administrationen mente, hun kunne have læst sig til timetallet i stillingsopslaget.

Samme dag sendte de fire instruktorer en fælles besked med henvisning til stillingsopslaget til administrationen, som nu hastigt meldte tilbage, at Rosanna ikke skulle underskrive kontrakten, og at de ville se på den igen.

Administrationen erkendte, at stillingens timetal ikke fremgik klart af stillingsopslaget, og gik med til at beholde de oprindelige 14 ugers undervisning. Administrationen besluttede også at bevare de 5 timer afsat til møder mellem instruktorer og faglærere.

Men administrationen holder fortsat på, at 1 times forberedelse per konfrontationstime er tilstrækkeligt.

Overenskomst tolkes forskelligt

Ifølge SUL-overenskomsten kan forberedelsestiden sættes ned fra 1 ½ time til en time, hvis arbejdet består i »at støtte og vejlede studerende med udgangspunkt i den ansattes personlige erfaringer med en metode eller et felt«.

»Men enhver bruger jo personlig erfaring, så det er en lidt elastisk formulering. Og desuden er der en tilføjelse til den paragraf, hvori der står, at det kun gælder ved for eksempel laboratorieøvelser og praktiske øvelser inden for specifikke fag, der ikke kræver samme type forberedelse som instruktorens opgaver,« mener Rosanna Tindbæk.

Gyrd Foss, institutadministrator på IKK, mener netop, at instruktorernes undervisning falder ind under denne kategori:

»Baggrunden for at vi anser undervisningsformatet for at passe ind under § 7, stk. 2 (overenskomstens paragraf vedrørende reduceret forberedelsestid, red.) er, at der er tale om en supplerende undervisning, der knytter sig til forudgående forelæsninger – som studenterunderviserne også får løn for at deltage i,« skriver han i en mail til Uniavisen.

»Sagen er kort fortalt den, at forberedelsesfaktoren er ændret fra 1½ time pr. konfrontationstime til 1 time pr. konfrontationstime, fordi den oprindelige faktor var for høj. Det er en fejl, der er blevet rettet,« skriver Gyrd Foss om årsagen til, at instruktorerne hidtil har haft halvanden times forberedelse per konfrontationstime.

»God undervisning kræver forberedelse«

Selv om instruktorerne sidder med ved forelæsninger og får løn for det, mener Rosanna Tindbæk ikke, at det berettiger en reduktion i forberedelsestiden:

»Hvis vores undervisning skal supplere forelæsningen – og det skal den ifølge både overenskomsten og stillingsopslaget – så er det afgørende, at vi ved, hvad de studerende har fået med fra forelæsningen. Og for at vores timer er meningsfulde for kurset, skal vi stadig sætte os godt ind i pensum og forberede kvalificerede spørgsmål og oplæg, hvilket bliver svært at nå med den reducerede forberedelsestid.«

»Instruktorundervisningen er meget værdsat af de studerende, men ledelsen må acceptere, at det at sikre en god kvalitet i undervisningen hænger dårligt sammen med nedskæringer i timetal og lønsatser. God undervisning kræver forberedelse,« siger Rosanna.

SUL er klar til at bringe sagen for arbejdsretten

»Som udgangspunkt mener jeg helt klart, de har ret til halvanden times forberedelse,« siger Kristoffer Glavind, formand for SUL, de studenteransattes landsforbund, der er fagforening for universitetets studenterundervisere, studenterstudievejledere med flere.

SUL bakker instruktorerne op og vil nu mødes med universitetets centrale HR-afdeling og administrationen på IKK i et forsøg på at overbevise instituttet om at øge forberedelsestiden.

SUL-formanden regner med, at instituttet vil bøje sig og sætte forberedelsestiden op til halvanden time. Hvis ikke det sker, vil SUL tage sagen med videre til Arbejdsretten. Får instruktorerne medhold i sagen, har de, foruden halvanden times forberedelsestid, krav på at få udbetalt et beløb svarende til den løn, de er ’gået glip af’ siden semestrets start.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste