Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

»Der er ikke så meget plads til at være menneske«

Fremdrift — Studenterrådets næstformand Marie Thomsen er ikke imponeret af det nye bevillingssystem, hvor universiteternes økonomi skal afhænge af, hvor hurtigt de studerende gennemfører studiet, og hvorvidt de kommer hurtigt i job.

Torsdag lancerede uddannelsesminister Søren Pind et nyt bevillingssystem for, hvordan pengene til de videregående uddannelser skal fordeles. Og fremover skal uddannelsesinstitutionernes økonomi afhænge af, om de studerende kommer hurtigt igennem studiet og – ikke mindst – at de kommer i job relativt hurtigt efter endt eksamen.

Den nye model indeholder et kvalitets- og resultattilskud på ti procent af det samlede beløb, som universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier kun får, hvis de studerende bliver hurtigt færdige og kommer i arbejde. Op til fem procent udbetales, hvis de studerende i gennemsnit er maksimalt tre måneder forsinket i forhold til den normerede studietid. Og op til fem procent udbetales, alt efter hvor mange kandidater, der er i job to år efter endt studium.

For meget pisk

Næstformand i Studenterrådet Marie Thomsen mener, at udspillet indeholder for meget pisk og for lidt gulerod. Det kan komme til at ramme de studerende, der ikke tager den direkte vej igennem studiet.

Vi har en stærk tradition for at lave noget ved siden af studiet, hvad enten det er studiejob, frivilligt arbejde, eller fordi man får et barn. Og det er de muligheder, som nu bliver begrænset

Marie Thomsen, Studenterrådet

»Danske studerende er rigtig gode til at komme ud i virkeligheden og bruge deres faglighed i forskellige sammenhænge. Vi har en stærk tradition for at lave noget ved siden af studiet, hvad enten det er studiejob, frivilligt arbejde, eller fordi man får et barn. Og det er de muligheder, som nu bliver begrænset. Der er ikke så meget plads til at være menneske.«

Rammer især humaniora

Udspillet kommer især til at ramme de humanistiske uddannelser, hvor beskæftigelsesprocenten er lavest. Det er også de humaniorastuderende, der er længst om at blive færdige. Ifølge tal fra Danske Universiteter var en universitetsstuderende i 2015 i gennemsnit otte måneder forsinket i forhold til normeret tid.

Men ifølge Marie Thomsen kommer regeringens fokus på resultater og effektivitet til at ramme mange studerende – også uden for humaniora.

»Jeg synes, at der er alt for meget fokus på at få folk hurtigt igennem. Der er mange studerende, der har studiejob, praktik og andet, som kan forsinke deres uddannelse. Men også de medicinstuderende, der tager orlov for at arbejde, bliver ramt. Man har kun fokus på at uddanne til arbejdsmarkedet. Men det er rigtig svært at spå om fremtidens arbejdsmarked. Rigtig meget kan ændre sig i samfundet i løbet af de fem år, det tager at tage en universitetsuddannelse.«

Hvordan kommer det nye bevillingssystem til at påvirke de studerendes hverdag?

»Med et beskæftigelsestaxameter straffer man reelt universiteterne for noget, de ikke har nogen chance for at forudsige. I stedet burde fokus være på at sikre midler til, at alle studerende får de bedste muligheder til at tilpasse sig et meget omskifteligt arbejdsmarked – og det gør man bedst med en stærk grundfaglighed, hvor der er råd til feedback og undervisning nok.«

Seneste