Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Ingen elite på breddens bekostning

TYSKLAND – Den tyske debat om oprettelsen af et antal eliteuniversiteter må ikke medføre en forsømmelse af de øvrige videregående uddannelser.

Således lød den kollektive udtalelse fra de tyske rektorer efter et fælles møde i sidste uge. Ifølge rektorerne kan eliten kun vokse ud af en videnskabelig bredde, og denne bredde findes på universitetet og de videregående uddannelser som også i fremtiden skal være rygraden i det tyske uddannelses- og forskningssystem. Alt forudsætter dog større frihed for uddannelserne i forhold til løndannelse, valg af studerende og til at råde over egne bygninger. Den nuværende detalje-regulering skal med andre ord afvikles. Ved mødet udtalte rektorerne desuden at der også skal være adgang til master-studier ved universiteter for dem der har taget en eksamen ved en anden videre-gående uddannelse end univer-sitetet. Endelig tilsluttede man sig at Tyskland generelt indfører det europæiske pointsystem ECTS for alle tyske videregående uddannelser.

Læs mere på www.hrk.de.

Seneste