Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ingen politiske løfter om redning fra afgrund

ØKONOMISK KRISE – Der var masser af gode viljer, men ingen løfter om hurtig afklaring om den økonomiske skrænt, der truer universiteterne fra 2013, da forskningsordførerne mødtes til debat ved konference i Festsalen på Københavns Universitet.

Ledelse, ansatte og studerende må leve stort set resten af året i usikkerhed om hvorvidt Københavns Universitet (KU) ryger i et dybt økonomisk hul i 2013.

Uddannelsesministeren og forskningsordførerne fra Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance havde hverken penge eller løfter med om hurtigt at skabe klarhed om universiteternes økonomi, da de mødtes til debat på AC-konferencen i Festsalen den 16. januar.

Problemet er, at den såkaldte globaliseringspulje, der blev afsat i 2006 i håb om at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund er tom efter 2012. Politikerne har endnu ikke afsat nye midler, og de gør det måske slet ikke på grund af den økonomiske krise.

Ledelsen på KU vurderer derfor, at der er en alvorlig risiko for en nedgang i universitetets samlede indtægter i størrelsesordenen 100-300 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Finanslov for sent

Jørgen Honoré, universitetsdirektør på KU, appellerede derfor også på konferencen direkte til politikerne om hurtigt at skabe klarhed ved at indgå en aftale om universiteternes finansiering, der rækker flere år frem.

»Vi skal lave de første budgetoverslag for 2013 allerede inden påske, så det går ikke, at vi først ved noget efter finanslovsforhandlingerne sidst på året. Vil I ikke godt være opmærksomme på det?« sagde universitetsdirektøren til politikerne.

Forslaget til finanslov skal ifølge grundloven fremsættes for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse, men de politiske forhandlinger foregår normalt i slutningen af oktober og begyndelsen af november, og den endelige finanslov vedtages derefter i december.

Kamp om dagsordenen

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) ville dog ikke love en afklaring, før finansloven er på plads, til trods for appeller om at komme i gang med forhandlingerne snarest muligt fra forskningsordførerne fra Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

»Et bredt forlig om langsigtet basisfinansiering af universiteterne vil kunne skabe ro rundt på gangene, så jeg er bekymret for ministerens udmelding,« sagde Mette Bock fra Liberal Alliance.

Uddannelsesministerens partifælle Sofie Carsten Nielsen appellerede derimod til realisme og tålmodighed.

»Vi skal nok gøre alt vi kan, men der bliver ikke en aftale klar til påske. Vi siger ja tak til en langsigtet finansiering af universiteterne i Det Radikale Venstre, men vi må også erkende, hvilken politisk virkelighed, vi befinder os i. Politikerne er valgt af folk med forskellige interesser, og diskussionen om, hvordan vi skal prioritere pengene, kører på fuld drøn.«

»Universiteterne må på banen og vinde dagsordenen. I skal overbevise om, at universiteterne er afgørende for at sikre vækst og beskæftigelse, og budskabet skal række længere end Frue Plads. Jeg siger det bare for at være en ærlig politiker,« sagde hun.

Stort sort hul

Tina Nedergaard, Venstre, påpegede, at der faktisk var en stigende folkelig accept af at investere i universiteterne under den foregående VK-regering.

»Befolkningen har vist jer en enorm tillid ved at acceptere, at der er skåret i den borgernære service, og at pengene er brugt til at investere massivt i forskning og uddannelse i stedet. Jeg mener også, at det er bedst med flerårige aftaler om økonomien, selv om jeg medgiver, at vi ikke selv var rundhåndede med dem i VK-regeringen, da lange aftaler har en tendens til at blive lidt dyre,« sagde hun.

Kirsten Brosbøl, Socialdemokraterne, lagde ud med at konstatere, at regeringen har arvet et enormt økonomisk hul fra VK-regeringen, som nu skal fyldes ud.

»Jeg har ikke mandat til at udtale mig på regeringens vegne, men skal vi ikke alle i dette panel blive enige om, at der ligger en kæmpe opgave foran os, og at vi vil kæmpe sammen for at hive hver en krone hjem til universiteterne,« sagde hun.

Politisk forståelse

Universitetsdirektør Jørgen Honoré noterede sig efterfølgende, at ministeren og videnskabsordførerne er meget opmærksomme på den økonomiske skrænt, der truer universiteterne fra starten af 2013.

Samt at der er behov for mere stabile, langsigtede budgetforudsætninger med en højere andel af basismidler.

KU vil følge op og forsøge at påvirke politikerne gennem Danske Universiteter i løbet af de kommende måneder.

clba@adm.ku.dk

Seneste