Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ingen rustur = ingen eksamen. Eller?

FYSIKEKSAMEN – Studenterrådet har offentliggjort en statistik, der viser en firedobling af frafaldet til fysikeksamen i 2011. Det store frafald opstår samme år, som rusturen er afskaffet.

I år mødte hver femte fysikstuderende ikke op til første eksamen på KU. Sidste år var det kun knap fire procent, der blev væk.

De studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) ser en sammenhæng mellem det høje fravær og afskaffelsen af rusturen ved studiestart på Fysik.

Rusturen er vigtig

Mads Wilmann fra Nat-rådet er overbevist om, at rusturen i dens gamle form var et stærkt instrument til at holde på de studerende.

»Rusturen kunne noget ret unikt, og det var, at den kunne skabe bånd mellem studerende, både på samme årgang og på tværs af årgange,« siger Wilmann.

Evalueringer af tidligere introduktionsforløb viser også, at de studerende betragter rusturen som noget af det bedste ved programmet.

Wilmann uddyber: »Mange års erfaring med rusvejledning har givet de studerende en viden om, hvad der virker. Og på den baggrund er det Nat-rådets oplevelse, at det sociale aspekt er en væsentlig forudsætning for fastholdelsen af de studerende og deres følelse af tilknytning til studiet.«

Veksling mellem det faglige og sociale

Med den offentliggjorte statistik retter Nat-rådet fokus mod rusturens betydning for de studerendes engagement og de konsekvenser, de studerende tror kan blive resultat af dens fravær. Det faglige er vigtigt, men det er det sociale også. Nat-rådet ønsker en større veksling mellem disse:

»Nat-rådet er selvfølgelig ikke modstander af faglige elementer i intro-forløbet, men vi er kede af den måde, det er sket på. Vi mener, i bedste fald, at ledelsen har undervurderet betydningen af rusturen. Det frivillige korps bag rusturen, som består af studerende på de ældre årgange, har mange års erfaring. De ved, hvad der virker, og hvad man skal gøre for at engagere de studerende og øge deres tilknytning til faget. Det er dem, der kan give det faglige engagement videre. Det element går desværre lidt tabt i campus-dagene, som de ser ud nu.«

»I diskussionen om studieintroduktion er det faglige og sociale blevet to modsatrettede ting, og det er en forkert måde at anskue det på. Hvorfor ikke forsøge at indarbejde nogle af de obligatoriske, faglige elementer, som KU ellers lægger i Campusdagene, i rusturens program? På den måde ville man sikre sig en kobling mellem det faglige og sociale,« siger Wilmann.

Afviser de studerendes tal

Prodekan Henrik Busch anerkender, at hytteturen har en vigtig social funktion for mange, men påpeger, at de studerendes gennemførsel på fem bacheloruddannelser, som netop har studieintroduktionsugen på Campus, i 2010 lå bedre end gennemsnittet for bacheloruddannelserne ved Nat i det hele taget.

»Det giver ikke grundlag for at konkludere, at hytteture i uge 35 er en forudsætning for et lavt frafald,« siger Busch.

»Det er klart, at vi vil følger udviklingen af vores nye model for studieintroduktionen, når vi implementerer den fra 2012. Og vi inddrager i høj grad erfaringer fra de hidtidige initiativer på uddannelserne, herunder Fysik.«

Busch pointerer, at afsættet til den nye studiestart blandt andet har været, at fakultetet i mange år har haft alt for stort frafald på bacheloruddannelserne og for lav gennemførsel allerede på første studieår, og at det skal der gøres noget ved.

line.hjorth@adm.ku.dk

Seneste