Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Innovative Humanister

Humanister har indset at man sagtens kan tjene penge på høj faglighed. Det er formentlig en af forklaringerne på at Humaniora er den mest iværksæt-teraktive studieretning på Videnskabs-ministeriets ‘Iværksætterbarometer’

Iværksætterkulturen spirer lystigt på Humaniora. Nyeste tal fra Videnskabsministeriets ‘Iværksætterbarometer’ viser at 13 procent af humanisterne på landets universiteter driver egen virksomhed ved siden af studierne.

Det gør Humaniora til den mest iværksætteraktive studieretning, og på KUA bliver der snart oprettet flere kurser for de innovative studerende.

»Flere og flere studerende viser efterhånden interesse for at starte virksomhed, og fakultetets opgave er blandt andet at vise dem muligheden for innovation og assistere dem i at kommercialisere deres faglighed,« forklarer Trine Middelbo, der er projektudvikler på Det Humanistiske Fakultet.

Hun har selv netop fået bevilling fra Iværksætterakademiet IDEA til at oprette et kursus i iværksætteri til efteråret. Det kommer til at foregå i samarbejde med firmaet ‘Start up Company’ der har specialiseret sig i at hjælpe iværksættere i gang med projekter.

»Meningen er at de studerende skal ud og sidde i vækstmiljøer så de fornemmer lidt af det drive entreprenører har. Samtidig skal de løse specifikke opgaver som er tilpassede deres egen forretningsidé,« fortæller Trine der sammen med lektor Poul Behrendt også står i spidsen for et sommerkursus i oplevelsesøkonomi og innovation som oprettes i samarbejde med Zentropa WorkZ og skal foregå i Filmbyen.

Ændret holdning
til økonomi
Også lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Mie Femø Nielsen starter i efteråret et kursus for iværksætterlystne studerende. Hvad kurset præcis kommer til at handle om, er hun ikke meget for at tale om endnu, men hun vil godt røbe at måden de studerende kan brande sig selv på kommer i fokus.

Mie Femø tror at humanister har været fremmede over for tanken om at starte egen virksomhed fordi de tror de skal vide meget mere om drift og økonomi end de rent faktisk behøver. Når iværksætteri nu synes at blive mere og mere populært blandt de studerende, mener hun det skyldes at holdningen til at tjene penge har ændret sig.

»Hvor humanister for tyve år siden skelnede mellem høj faglighed og det at tjene penge, er man i dag mere bevidst om at det ene ikke udelukker det andet,« påpeger hun.

Alsidigt arbejdsmarked
Spørger man prodekan på Det Humanistiske Fakultet, Thorkil Damsgaard Olsen, er iværksætteri slet ikke noget nyt på KUA.

»Vi har længe gjort meget ud af at styrke iværksætterkulturen fra centralt hold, blandt andet med kurset ‘Innovation og Iværksættelse’ der i en længere årrække har været en del af vores faste udbud. Desuden har der ude på fagene løbende været kurser og initiativer af samme art.«

Thorkil Damsgaard Olsen påpeger desuden at hvor Humaniora tidligere afsatte størstedelen af sine kandidater til det offentlige, har humanister i dag adgang til et meget alsidigt arbejdsmarked.

»Desuden er der jo opstået en stærk politisk opmærksomhed på området,« bemærker prodekanen, og henviser blandt andet til regeringens globaliseringsstrategi hvor der står at alle studerende på de videregående uddannelser skal tilbydes undervisning i entreprenørskab og iværksætteri.

Forretningsforståelse i fokus
At iværksætteri slet ikke er så nyt på KUA, er et synspunkt der går igen hos Ole Krarup Jensen som er specialkonsulent på Det Humanistiske Fakultetssekretariat og står bag det tværfaglige kursus ‘Innovation og Iværksættelse’.

‘Innovation og Iværksættelse’ startede i 1999 som et pilotprojekt der blev udbudt i samarbejde med Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab.

»Men så viste det sig at 80 procent af deltagerne kom fra Humaniora, og vi besluttede fremover at udbyde kurset selv,« husker Ole Krarup Jensen.

Som han ser det, handler fakultetets initiativer på iværksætterområdet ikke kun om at få de studerende til selv at starte virksomhed, men i lige så høj grad om at give dem indblik i det private erhvervsliv og skabe forretningsforståelse.

Seneste