Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Institut strandet i nedslidte bygninger

Først smuldrede murværket, og nu er der risiko for at vinduerne falder ud. De ansatte på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier i Snorresgade må leve med elendige fysiske rammer

Regeringen vil have forskning og uddannelse i verdensklasse, men på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)er arbejdsvilkårene så dårlige at kravet må virke absurd. Københavns Universitet (KU) lejer den syv etager høje ToRS-bygning i Snorresgade 17-19 på Amager af firmaet Essex Invest, men udlejers vedligeholdelse er så mangelfuld at der nu er risiko for at vinduerne kan falde ud og i værste fald ramme folk på gaden. De ansatte i nogle kontorer må leve med gener som træk, fugt og indtrængende vand. For cirka to år siden faldt der også stykker af murværk af facaden, men det er blevet udbedret.

»Vi vurderer at der er fare for personskade. Vinduerne er så defekte at der er risiko for at de falder ud, og der er tale om en facade der ikke er blevet vedligeholdt ordentligt i 40 år og derfor på nogle punkter er i dårlig forfatning,« siger tilsynsførende Peter Neergaard Jessen fra 1. Bygningsinspektorat, Center for Byggeri, Københavns Kommune. Kommunen har anmodet, varslet og påbudt Essex Invest at bringe forholdene i lovlig orden gennem længere tid, uden resultat. Der er nu en politianmeldelse på vej da ejeren ikke inden for fristen på et halvt år har afleveret en handlingsplan. Peter Neergaard Jessen tilføjer at hvis indehaveren fortsat ikke vedligeholder bygningen, bliver næste skridt et bødeforlæg, og hvis der efterfølgende ikke sker noget i sagen, kan det eventuelt komme på tale at kommunen får arbejdet udført på indehaverens regning.

Murværk faldt ned
Erik Kimose Thomsen, vedligeholdelseschef på Det Humanistiske Fakultet (Hum), har fulgt sagen tæt. Bygningen har haft tre forskellige ejere siden KU lejede sig ind i 1995, men klagestrømmen fra medarbejderne på instituttet tog for alvor til i 2005. Vedligeholdelsesafdelingen begyndte derfor at registre fejl og mangler. De har været talrige. Således knækkede et gelænder på en udvendig bagtrappe i september 2006. Ingen kom dog til skade. Senere samme år begyndte stykker af mursten at falde af facaden og ned på fortovet. »Det havde været katastrofalt hvis nogen var blevet ramt,« siger vedligeholdelseschefen. Essex Invest fik herefter de grove fejl ved murværket udbedret og gelænderet udskiftet så der ikke længere burde være fare for brugerne og tilfældige forbipasserende.

Vinduerne skal skiftes
Vedligeholdelsesafdelingen gennemførte i februar 2007 en undersøgelse af alle lokaler i bygningen. Konklusionen lød at samtlige vinduer må udskiftes. Der blev holdt møder med indehaveren og indhentet tilbud, men efter det viste sig at arbejdet ville løbe op i et millionbeløb, gik processen i stå. Ifølge Erik Kimose Thomsen har KU ikke undersøgt sikkerheden omkring vinduerne, men Essex Invest har sagt at der ikke er nogen risiko. I november sidste år observerede en underviser dog at der faldt stykker af træ af vinduesrammerne, og kontaktede kommunen da han var nervøs for at nogen ville blive ramt. Medarbejderne er også per e-mail blevet informeret om at de skal passe på med at åbne vinduerne da der er risiko for at disse kan falde ud. De juridiske eksperter i centraladministrationen på KU har været inddraget i sagen siden 2006, men ifølge Lars Æbeløe Knudsen, områdeleder for Bygningsøkonomi, er det, efter underviseren klagede til kommunen, nu en sag mellem indehaveren og de kommunale myndigheder.

»Der er ingen tvivl om at udlejer ifølge kontrakten har ansvaret for det udvendige vedligehold, men vi har haft meget svært ved at trænge igennem,« siger han.

Frygt for sammenstyrtning
Frank Sejersen, lektor og arbejdsmiljørepræsentant, forklarer at de primære arbejdsmiljøproblemer har været træk, fugt og vand der trænger ind ved listerne. Det har også i perioder lugtet af afføring, men problemet er nu løst. Lokalerne bliver endvidere meget varme når solen skinner. Endelig har sagen været en psykisk belastning for nogle af medarbejderne da det nedfaldne murværk skabte rygter om at bygningen var faldefærdig.

»Der er meget psykologi i det her. Folk tænker jo: “Jeg sidder i en bygning der er ved at falde fra hinanden.” Så det handler ikke kun om at tingene er i orden, men også at medarbejderne føler at de er det,« siger han. Frank Sejersen vurderer dog at arbejdsmiljøvilkårene nu er acceptable på nær i enkelte kontorer da fakultetet selv har udbedret de værste fejl og mangler.

Må holde ud
Ifølge Erik Kimose Thomsen er årsagen til at ToRS stadig er at finde i Snorresgade, at opførelsen af det nye KUA2 er blevet udsat adskillige gange, blandt andet på grund af politiske beslutninger. Seneste udsættelse skyldes byggestoppet som regeringen indførte med finansloven for 2008. Således var det meningen at Snorresgade skulle være rømmet i 2004, men nu ser det ud til at det først sker når KUA2 sandsynligvis står klar i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012. Ingolf Thuesen, institutleder på ToRS, er ligesom medarbejderstaben frustreret over forsinkelserne, men han har svært ved at se alternativet til at blive i Snorresgade og holde ud.

»Det er klart at forholdene er meget midlertidige og kun bliver værre, men KU har presset på overfor udlejer, så det er ude af vores hænder. Vi må gøre det så godt vi kan med de nuværende betingelser,« siger han.

Hum-dekan Kirsten Refsing ser også frem til at hele fakultetet bliver samlet.

»Det er klart at vi glæder os til at flytte, men vi har gjort alt hvad vi kunne for at sikre at forholdene er i orden på ToRS, og jeg har ikke kendskab til at det skulle være overhængende farligt,« siger hun. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Essex Invest.

clba@adm.ku.dk

Seneste