Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Institutleder garanterer kvalitetsundervisning i Aalborg frem til lukningen af IVA

REPLIK - Institutleder på Det Informationsvidenskabelige Akademi forsikrer bekymrede studerende om, at deres uddannelse er sikret, selv om afdelingen i Aalborg skal lukke.

Det er ikke korrekt, at beslutningen om at lukke IVA Vest blev truffet »hen over natten«. Der har hen over mange uger været arbejdet intensivt på at diskutere og overveje alle muligheder med både dekanatet på Det Humanistiske Fakultet og KU’s øverste ledelse.

Jeg kan godt forstå, det kan føles voldsomt at få serveret en så alvorlig beslutning uden på forhånd at være blevet hørt. Men i den slags situationer kan man ikke på forhånd inddrage hverken medarbejdere eller studerende. Det er en ledelsesbeslutning.

Når det er sagt, er der fra og med meddelelsen om planlagt afvikling sket en omfattede inddragelse – den begyndte faktisk allerede i dialogen på det første møde. Her er i høj grad blevet lyttet til de studerendes konstruktive forslag og argumenter, og vi er rigtig glade for at have kunnet imødekomme de to måske væsentligste punkter: At bachelorstuderende på tredje årgang reelt får mulighed for at gennemføre kandidatuddannelsen i Aalborg, og at det erhvervsrelaterede projektmodul (bibliotekar, red.) også bliver udbudt i 2017 og ikke kun i 2016 som først udmeldt.

Vi kunne godt have valgt at orientere de studerende skriftligt, men vi har faktisk gerne villet mødes med dem for netop at få mulighed for at svare på deres umiddelbare spørgsmål med det samme. Det betød så, at vi indkaldte til møde dagen i forvejen, vel vidende, at perioden frem til mødet i sig selv ville være fuld af spørgsmål. Men det var og er vores overbevisning, at det faktisk er det mest respektfulde, at ledelsen personligt stiller op første gang, noget så alvorligt skal meddeles.

Desuden bør man i størst muligt omfang undgå en længere periode med usikkerhed og rygter. Jeg står afgjort ved det valg, at vi gav meddelelsen up front og på én gang, fremfor skriftligt og i en eller anden drypvis takt. Forinden samme dag havde vi orienteret medarbejderne på IVA-Vest.

Ifølge samarbejdsreglerne på KU skal medarbejderne orienteres først, og det var afgørende, at der ikke herefter skulle gå længere tid, før også de studerende blev orienteret.

»Jeg står afgjort ved det valg, at vi gav meddelelsen up front og på én gang, fremfor skriftligt og i en eller anden drypvis takt«

Det er heller ikke korrekt, at vi ikke har begrundet afviklingen. Der blev givet en udførlig begrundelse for lukningen på det møde, vi havde med de studerende den 6. oktober, og dagen efter blev begrundelsen offentliggjort for alle studerende på KUnet.

I den uddannelsesøkonomi, vi står med nu og i årene fremover, et faldende optag og et ubestrideligt lavt studenterantal ved IVA i Aalborg kan vi ikke garantere fuldt kvalificerede studier længere ud i fremtiden. Og i den situation har vi ikke noget valg – vi ville faktisk ikke kunne forsvare at videreføre enheden.

Det bør her måske også bemærkes, at der ikke er tale om at lukke en uddannelse. Den udbydes som hidtil i København, men det ændrer naturligvis ikke ved, at lukning af enheden i Aalborg i høj grad berører de ansatte og studerende der.

Det har afgjort ikke været nemt at skulle træffe beslutningen om at afvikle IVA-Vest. Men vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at de studerende får de bedst mulige betingelser, herunder også et antal kollegieværelser i København, hvis nogen af dem har lyst til at rykke over til IVA-Øst.

Og så vil jeg gerne slutte af med at sige, at de studerende ved IVA-Vest kan være 100 procent sikre på at få kvalitetsundervisning i Aalborg frem til lukningen i 2018, og ingen studerende vil blive overladt til sig selv – hverken på bachelor- eller på kandidatuddannelsen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste