Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Institutleder: Reglerne er fulgt

KU-REGLER – Henrik Zobbe, institutleder ved Fødevareøkonomisk Institut, mener, at Peter Sandøe har levet op til alle regler i forbindelse med sit forskningssamarbejde med de danske svineproducenter.

Peter Sandøe, filosof og professor i bioetik, er kommet under heftig beskydning i medierne for at have spillet en uetisk dobbeltrolle i forbindelse med sit samarbejde med de danske svineproducenter.

Men ifølge Henrik Zobbe, institutleder på Fødevareøkonomisk Institut, hvor Peter Sandøe er ansat, får det ikke ansættelsesmæssige konsekvenser for hovedpersonen.

»Jeg har stadig fuld tillid til Peter Sandøe, efter jeg har gennemgået sagen og snakket med ham. Der er ikke noget at komme efter,« siger Henrik Zobbe.

Privat sag

Henrik Zobbe vil ikke tage stilling til, hvorvidt Peter Sandøe har spillet en dobbeltrolle ved på samme tid at have været formand for en ministeriel arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan svineavlen i Danmark kan foregå etisk og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig, og projektleder for et alternativt forskningsprojekt finansieret af svineindustriens Videncenter for Svineproduktion, der skulle forsøge at påvirke arbejdsgruppens konklusioner.

Det er en privat sag mellem Sandøe og ministeriet, som ikke har noget at gøre med hans ansættelse på Københavns Universitet, vurderer institutlederen.

Det samme gælder forholdet til Det Dyreetiske Råd, som Peter Sandøe trak sig som formand for, fordi Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis udtrykte mistillid til ham.

Armslængdeprincip respekteret

Henrik Zobbe bygger sin fortsatte tillid til Peter Sandøe på, at denne havde sikret sig frihed til at publicere alle resultater fra forskningsprojektet uden indblanding fra bevillingsgiveren Videncenter for Svineproduktion (VSP), der hører under dansk landbrugs interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.

»VSPs ledelse har ret til at se og kommentere udkastet til projektrapport og andre publikationer, som kommer ud af projektet, men har ikke nogen ret til at blande sig i den endelige beslutning om, hvad der skal publiceres,« står der i kontrakten.

Sandøes samarbejdspartner, Scottish Agricultural College, indgik samtidig sin egen kontrakt med VSP, hvor formålet med projektet bliver beskrevet som at »fremskaffe resultater og oplysninger, der gavner den danske svineindustri, og som har mulighed for at påvirke politikere og beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau.«

Men det skal ikke ligge Sandøe til last.

»Hans aftale lever fuldt ud op til armslængdeprincippet i forhold til samarbejde med industrien og til alle de øvrige krav og kriterier, vi har opstillet på universitetet. De skotske forskere har så åbenbart indgået en aftale, som jeg personligt aldrig vil skrive under på, og det håber jeg heller ikke andre på KU ville. Dagbladet Politiken har sammenblandet de to aftaler, selvom Sandøe påpegede fejlen over for avisen,« siger Henrik Zobbe.

Lødig forskning

Institutlederen er efter at have læst rapporten, der kom ud af forskningsprojektet, overbevist om, at der er tale om lødig forskning og ikke bestilt arbejde.

»Rapporten påpejer en lang række negative konsekvenser for dyrevelfæren af, at der avles for at opnå højere kuldstørrelser. Erhvervet kvitteres samtidig for de forbedringer, der er sket gennem ændrede avlsmål, og det vurderes, at det er muligt at få pattegrisdødeligheden ned ved hjælp af det såkaldte LG5-mål, men det bygger på en faglig funderet analyse,« siger Henrik Zobbe.

clba@adm.ku.dk

Seneste