Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Institutrådsvalg afholdes alligevel

KU-DEMOKRATI – Afstemningen i forbindelse med valget til de nye institutråd er åbnet i dag torsdag den 14. marts. Rektor havde ellers udsat valghandlingen på ubestemt tid på grund af en it-sikkerhedsbrist.

Først skulle institutrådsvalget afholdes den til den 11.-15. marts, så blev det udsat på ubestemt tid, men nu gennemføres det alligevel i perioden den 14.-18. marts.

Det var en sikkerhedsbrist på intranettet KUnet, hvor medarbejderne skal stemme via selvbetjeningsfunktionen der forsinkede afstemningen.

Fejlen betød, at man kunne få adgang til en kollegas data ved indlogning og dermed kunne stemme på en andens vegne.

Fejl i Sharepoint

Enterprise-arkitekt Fredrik Krog fra Koncern-it forklarer på KUnet, at fejlen skulle findes i den komponent i Sharepoint, altså it-systemet bag intranettet.

Det styrer hvilke brugerinformationer, man ser i selvbetjeningsfunktionen.

Fejlen betød, at man fik vist den foregående brugers data, når man loggede på systemet, men der er nu lavet en ny kode, der løser problemet.

De skal stemme

Det er kun på de 12 institutter, hvor der er ‘kampvalg’, hvor udvalgte medarbejdergrupper skal stemme.

For eksempel skal både det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk-administrative personale (TAP) vælge deres repræsentanter på Biomedicinsk Institut, men på de fleste af de 12 institutter er det kun VIP´erne.

På de resterende institutter er der ‘fredsvalg’, fordi der ikke er flere kandidater, end der er pladser i rådet, så en afstemning er unødvendig.

På enkelte institutter vil VIP/TAP-pladserne blive fordelt ved lodtrækning, fordi der ikke er opstillet nok kandidater.

Sådan stemmer du

Afstemningen er begyndt torsdag den 14. marts klokken 10:00 og sidste chance for at stemme er mandag den 18. marts klokken 15:00.

Der kan stemmes elektronisk ved at følge dette link: https://intranet.ku.dk/Sider/Valg.aspx.

Man kan også finde afstemningen på KUnet via: Selvbetjening > Valg > Afstemning.

Det er muligt at stemme skriftligt ved at møde op i:

Valgsekretariatet
Frue Plads 4, 1168 København K
Stuen, lokale 1
(åbent hverdage kl. 10.00 – 15.00).

cba@adm.ku.dk

Seneste