Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

»Instituttet har slettet vores karakterer«

BEDØMMELSE - Målløse og vrede studerende på faget Faglig Formidling har pludselig og uden varsel fået reduceret deres karakter i det krævende fag til et B for 'bestået'.

Vi er to hold studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, INSS, der lige pludselig har fået slettet vores meget fortjente karakterer på faget Faglig Formidling, som vi gennemførte i efterårssemestret 2011.

Vi erfarer, at vores karakterer simpelthen er erstattet med et B for ‘bestået’ på vores respektive intranetsider uden forudgående varsling eller information.

Ingen på instituttet vil give os en konkret forklaring, og studieleder Henrik Blicher var meget ukonkret i sit svar, da jeg kontaktede ham. Det handler ifølge ham om et ‘rigidt system’.

Da vi tilmeldte os, stod der i fagbeskrivelsen, at vi ville have mulighed for at blive bedømt efter 7-trinsskalaen. Vi har fået fjernet vores karakterer, selv om denne bedømmelsesform figurerer i studieordningen.

Undervejs i semestret skulle vi ligefrem give besked til studiekoordinator Lis Lachtane om, hvilken eksamensform vi ønskede. Flere af os foretrak ‘portfolio-eksamen under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse’ bedømt med karakter.

Bedømmelse reduceret til ‘bestået’

Pludselig er vores karakterer så reduceret til et B for ‘bestået’. Vi er dybt utilfredse, og vi har ingen hjælp fået af INSS.

Vi har knoklet en vis legemsdel ud af bukserne det semester. Faglig formidling har både været praktisk og teoretisk. Min egen eksamensopgave endte med at være på godt 70 sider! Vi har alle lagt et kæmpe stykke arbejde i faget.

Det er ekstremt demotiverende, at instituttet åbenbart forbeholder sig ret til at trække karakterer tilbage. Hvilke rettigheder har vi som studerende? Vi har ingen sikkerhed for, at vores indsats bliver taget alvorligt. Alle, der selv har prøvet at studere, ved godt, at der prioriteres forskelligt ved eksamener, når disse bedømmes med hhv. bestået/ikke bestået og med karakter.

Et krævende fag

Majoriteten af holdets studerende tilkendegav, at faget havde været meget meget krævende, men udbytterigt.

Vi studerende var positivt stemte over faget, men samtidig overraskede over, hvor stor en indsats det krævede af den enkelte. Jeg tror, det har ekstra stor betydning for vores utilfredshed.

Vi føler os rigtig dårligt behandlet. Det motiverer ikke os som studerende at blive behandlet sådan, og det rejser en byge af spørgsmål: Hvad når jeg skal til eksamen til sommer? Kan jeg så forvente, når jeg kommer igen efter sommerferien, at der er nogle, der har slettet min karakter?

Det er dybt urimeligt og unfair over for os studerende. Det er utroværdigt og respektløst.

Studieordningen er vores lov og forudsætter godkendelse af dekanen. Er studieordningen blevet ændret uden vores vidende og uden den siddende dekans påtegning? Uanset hvad, så kan man stadig læse i studieordningen, at studerende, der har gennemført Faglig Formidling vil blive bedømt via 7-trinsskalaen.

Hvis studieordningen er blevet ændret, må de studerende, der altså ikke har været informeret, med rimelighed kunne forvente, at ændringen først er gældende for næste kursus’ deltagere.

LÆS OGSÅ: KA-studerende kommer i klemme i karaktersag

Universitetsavisen har bedt studieleder Henrik Blicher forholde sig til de studerendes kritik., og han har sendt følgende svar:

»Tålmodighed er noget af det første, en studieleder skal væbne sig med. Tirsdag var første arbejdsdag efter påske, og formiddagen bød blandt andet på en telefonopringning fra en studerende, der var utilfreds med forhold vedrørende sin eksamen. Sagen krævede tydeligvis en nærmere undersøgelse, og det var, hvad jeg ved den lejlighed kunne tilbyde den studerende. Det er på sin plads at gentage her: med hjælp fra studienævnsformand, studiesekretær og eksamensafdeling vil jeg få sagen undersøgt og afklaret. Når det er sket, vil den studerende og andre i en lignende situation få svar i et organ, der egner sig bedre til formålet end Universitetsavisen.«

Seneste