Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Intern analyse kortlægger kaos på Aarhus Universitet

PROBLEMATISK - En faglig udviklingsproces har skabt stor utilfredshed blandt medarbejderne på Danmarks næststørste universitet. Ledelsen kører sit eget ræs, lyder en af konklusionerne i en intern problemanalyse, som 12.000 ansatte og studerende har bidraget til.

Medarbejderne føler sig fremmedgjorte fra ledelsens forandringsprocesser. Der er afmagt og frustration på alle organisationens niveauer. Meningsfulde fagfællesskaber er gået tabt. Og den administrative organisering modarbejder effektiv opgaveløsning.

Den faglige udviklingsproces – FUP – der blev iværksat på Aarhus Universitet i 2011 har ikke været nogen succes blandt studerende og medarbejdere, lyder konklusionen på en intern analyse fra Aarhus Universitet offentliggjort 2. juni.

6.000 medarbejdere og cirka samme antal studerende har deltaget i interview, spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterview. Spørgeskemaerne alene har genereret 800 siders kommentarer.

Analysen er den seneste af en række undersøgelser, der dokumenterer, at Aarhus Universitet er i krise.

Utilfredshed med ledelsen er ingen overraskelse

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2014 foretaget af Epinion for Uddannelsesministeriet svarer kun 17 procent af medarbejdere og studerende ja til, at den øverste ledelse ’er lydhør’. Sammenlignet med landets øvrige universiteter er det den laveste score.

På fakultetsniveau er der ligeledes høj utilfredshed med ledelsen, mens utilfredsheden dog aftager på institut- og studieadministrativt niveau.

Læs også: Lederne: vi lytter – Ansatte og studerende: I hører os ikke

På Aarhus Universitet kommer undersøgelsens resultat ikke som den helt store overraskelse.

Universitetets arbejdsmiljøundersøgelse fra 2013 tegnede nemlig samme billede, fortæller rektor Brian Bech Nielsen til Jyllands-Posten, og tilføjer, at det er en af grundene til, at ledelsen nu vil se nærmere på ’ledelsesnærvær’.

300 medarbejdere mistede jobbet

Universitetets faglige udviklingsproces betød blandt andet, at ni fakulteter skulle samles i fire, 55 institutter skulle reduceres til 26, og en geografisk omrokering skulle sikre fagfæller naboskab. Desuden skulle ledelsen centraliseres.

Processen har været en bekostelig affære og er en af årsagerne til den massive fyringsrunde i februar 2014. Cirka 300 medarbejdere blev afskediget eller accepterede en frivillig fratrædelsesordning.

Formålet med den interne problemanalyse var derfor at undersøge årsagen til den udbredte utilfredshed på universitetet i kølvandet på implementeringen af FUP og dermed skabe beslutningsgrundlag for, at universitetsledelsen kan træffe beslutninger om, hvordan universitetet skal kæmpe sig ud af krisen.

Rektor Brian Bech Nielsen forventer at ledelsens udspil er klar i midten af august. Han siger til Dagbladet Information:

»Hvis jeg skal kigge tilbage, så vil jeg nok i bagklogskabens lys sige, at en langsommere indfasning havde været ønskelig.«

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste