Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

It-koks udsætter institutrådsvalg

NYE RÅD - Sikkerhedsbrist i selvbetjeningen på KUnet har fået rektor til at udsætte afstemningen på de 12 institutter, hvor der skulle være kampvalg. Arbejdet i de resterende institutråd starter som planlagt den 1. april.

De ansatte på 12 institutter skulle have valgt deres repræsentanter til de nye institutråd den 11.-15. marts, men valghandlingen er nu udsat på ubestemt tid.

Årsagen er en sikkerhedsbrist på intranettet KUnet, hvor det var meningen, at medarbejderne skulle logge ind og stemme via selvbetjeningsfunktionen.

En fejl betyder dog, at der er risiko for, at man får adgang til en anden persons data, når man logger ind og dermed kan stemme på vegne af andre, hvilket har fået Koncern-it til at lukke for de berørte dele af Selvbetjeningen, og det går altså også udover institutrådsvalget.

Drop elektronikken

Ingrid Kryhlmand, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget og HK-fællestillidsrepræsentant, kalder det »rigtig trist«, hvis it-koks skal forhindre institutrådene i at blive nedsat til tiden på alle institutter.

Hun opfordrer derfor til at droppe den elektroniske afstemning og enten sende stemmesedlerne hjem til de stemmeberettigede, med god gammeldags post eller til at der opstilles stemmebokse og udpeges valgtilforordnede, hvor der er kampvalg i løbet af marts.

»Det bør kunne gennemføres, når der kun er kampvalg på tolv institutter, og det de fleste steder kun er det videnskabelige personale, der skal stemme. Så kan alle råd starte arbejdet samtidig den 1. april,« siger hun.

Hovedbrud hos it

Da fejlen blev opdaget i midten af februar, var forventningen, at det kunne løses i løbet af et par uger, men it-infrastrukturchef Steen Rydicher forklarer på KUnet, at det endnu ikke er lykkedes at finde årsagen til problemet.

It-afdelingen kan derfor heller ikke garantere, at det er løst tidsnok til, at institutrådene kan være nedsat og starte arbejdet den 1. april, som det ellers var meningen.

Udsættelsen berører kun de 12 institutter, hvor der er ‘kampvalg’, mens institutrådene vil træde i kraft som planlagt 1. april i år på de fleste institutter, hvor valget afgøres uden afstemning, typisk fordi der ikke er opstillet flere kandidater, end der er pladser.

Ifølge valgsekretær Preben Liljendahl leder valgsekretariatet nu efter alternativer til den elektroniske afstemning.

clba@adm.ku.dk

Seneste