Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

It-rod på KU

It-området på Københavns Universitet sejler, men der er håb i sigte. Det er konklusionen i ny rapport

It-området på Københavns Universitet mangler ledelse, vision, intern kommunikation og ressourcer. Derudover er der en gennemgående mangel på tillid mellem den centrale it-administration og lokale enheder. Det er nogle af konklusionerne i en rapport KU har fået lavet om universitetets it-struktur.

Rapporten er udarbejdet af det Hong Kong-baserede konsulentfirma Global Learning Innovations og er ganske kras i sin kritik af universitetets it-indsats. »For lidt, for uklar og for uorganiseret,« kan man kort sammenfatte rapportens konklusion om KU’s it-strategi.

Rapporten gør dog også klart at it-rodet bestemt ikke er enestående for Københavns Universitet. Tværtimod er KU’s problemer typiske for de fleste store uddannelsesinstitutioner i dag der kæmper med at indføre it som integreret del af deres kerneområder. Det der gør situationen på KU speciel, er den omstændighed at man med fusioner og campusplaner har mange forandringer i gang på samme tid.

Gylden mulighed
Disse forandringer mener rapporten dog kan vendes til en gylden mulighed for KU. Når man alligevel er i gang med den helt store rokade af fakulteter og administrative enheder, er det nærliggende at gøre noget ved it-situationen også. Rapporten finder desuden at der er en udbredt velvilje overfor brugen af it på alle niveauer af KU, og at de allerede eksisterende lokale it-organisationer på fakulteterne leverer »fremragende service« til brugerne. Det lover trods alt godt for fremtiden.

Universitetsdirektør Jørgen Honoré er glad for rapporten, som han og resten af KU’s ledelse vil tage til efterretning. »Jeg er helt tilfreds med rapportens anbefalinger som vi allerede er i gang med at implementere. Vi er helt bevidste om at it-området skal prioriteres kraftigere på KU,« siger Jørgen Honoré.

Rapporten skal udmunde i en handlingsplan for it-området der kommer om nogle måneder.

Seneste