Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

IT-status »Systemerne kommer op i en lind strøm«

NET-KOLLAPS - KU's systemer ser ud til at køre igen. Vi forsøger at skaffe info til studerende, der har fået problemer på grund af it-sammenbruddet.

»Systemerne kommer op lige nu i en lind strøm, og vi forventer, at det meste fungerer inden klokken 11.00,« siger KU’s IT-servicechef, Ole Jochumsen.

Flere tusind ansatte fik en ufrivillig slapper-dag, da KU’s netværk i går brød sammen. Men for mange studerende skabte it-kollapset alvorlige bekymringer, fordi de hverken kunne aflevere opgaver eller tilmelde sig eksaminer.

Læs vores søsteravis, University Post, for info om, hvad der mere specifikt gik i fisk med KU’s it-systemer.

Fakulteternes hjemmesider fungerer igen, men ingen af dem indeholder tirsdag formiddag relevante informationer på deres forside til studerende, der har misset afleveringsfrister, eksamenstilmeldinger eller lignende.

Studerende skal henvende sig lokalt

Vicedirektør for Uddannelse Hanne Harmsen oplyser fra centralt hold, at hun ikke kan give nogen overordnet udmelding til de studerende om hvordan de skal forholde sig oven på servernedbruddet, selv om hun medgiver at behovet for afklaring er meget stort.

»Situationen har været håndteret meget forskelligt på de enkelte fakulteter. På Humaniora valgte man fx at udsætte afleveringen af skriftige ugeopgaver en dag.

Det der blev kommunikeret ud i går, gælder stadig: Alle de berørte studerende skal henvende sig til deres egen studieadministration og få besked om, hvordan de forholder sig,« siger Hanne Harmsen.

På Sund oplyser chef for Eksamenskontoret Martin Stampe Noer, at fakultetets skriftlige eksamener, der for størsteparten finder sted lidt afsondret fra resten af universitetet på Peter Bangs Vej, ikke var berørt af sammenbruddet. Men de studerende kunne ikke finde deres eksamensnumre som normalt. Han har dog ikke kendskab til, at nogen har misset deres eksamen som følge af nedbruddet. De studerende har fået udsat afleveringsfristen for de 48-timers-opgaver, der afleveres via Absalon.

På Humaniora oplyser studiechef Anette Moe at de studerende skal henvende sig til den lokale eksamensadministration for yderligere retningslinjer eller sende opgaven på mail, hvis Absalon er nede.

Marianne Kristensen, studiechef på Samf skriver i en mail:

»På Samf var der en eksamen på psykologi, hvor de studerende skulle have downloadet eksamensopgaver fra KUnet kl. 12.00 mandag. Da det ikke lod sig gøre, besluttede Psykologi at opgaven kunne downloades i dag tirsdag kl. 12 i stedet, og afleveringsfristen blev tilsvarende udsat 1 døgn. I går kunne studerende få besked om dette ved telefonisk henvendelse til instituttets studieadministration og til SAMF-info på fakultetet. Desuden gav Psykologi besked via Facebook. I dag er der på institut og fakultet orienteret på hjemmeside og KUnet, og eksamensopgaven er nu blevet oploadet på KUnet og instituttets hjemmeside. Desuden kan de studerende selvfølgelig også i dag henvende sig telefonisk på sædvanlig vis.«

Ea Ryholt siger på vegne af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet:

»Vi har eksaminer i forhold til blokstrukturen, hvilket betyder at vi først afholder eksaminer i uge 3 og 4. Vi har derfor ikke oplevet nogen problemer i forhold til vores eksaminer. Der kan være enkelte kurser som har haft afleveringer i forhold til aktiv undervisningsdeltagelse hen over weekenden og mandag, men det er løst på de enkelte hold og ikke noget, som vi som fakultetet har været inde over.

Vores udfordring er at eftertilmeldingen til kurser i blok 3 er blevet forsinket grundet IT-nedbrudet. Hvis der er studerende på det tidligere Naturvidenskabelige fakultet, som har eller har haft problemer med at tilmelde sig via selvbetjeningen på KUnet, skal de henvende sig til ekspeditionen i Green Lighthouse eller sende en mail til uddannelsesservice@science.ku.dk.«

Seneste