Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ja, sprogstrategien bliver bestemt til noget

REPLIK - KU er i fuld gang med at sørge for, at de studerende kommer til at kunne begå sig på flere fremmedsprog, lyder svaret til studerende Rasmus Jensen fra Humanioras prodekan Jens Erik Mogensen, som også er formand for styregruppen for KU’s sprogstrategiske satsning.

»Bliver det til noget med rektors vision for sproguddannelse til alle studerende på KU?« spørger Rasmus Jensen i Universitetsavisen.

Det korte svar er et stort og rungende: JA!

Jeg kan med stor glæde oplyse, at rektor på anbefaling af ledelsesteamet i maj 2013 besluttede at virkeliggøre den sprogstrategiske satsning som et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt på tværs af universitetets fagområder og uddannelsesmiljøer.

Projektet er forankret på Det Humanistiske Fakultet, og udviklingen og implementeringen af satsningens aktiviteter og initiativer bygger på et bredt og forpligtet samarbejde mellem universitets fakulteter.

Den sprogstrategiske satsning fokuserer på at styrke de studerendes sproglige kompetencer på flere sprog, herunder både engelsk, tysk, fransk, arabisk, spansk og andre sprog samt dansk som andetsprog.

Der vil særligt være fokus på at implementere forskellige muligheder for relevant sproglig kompetenceudvikling for studerende uden for sprogfagene.

Styrkelsen vil ske gennem et samarbejde mellem de humanistiske sprogmiljøer og universitetets øvrige fagområder om udvikling af nye fagligt kvalificerende aktiviteter og initiativer, som på forskellig vis kombinerer sprog og fag.

Med den sprogstrategiske satsning gør KU fælles sag med en række universiteter verden over, som satser særligt på at fremme flersprogetheden hos studerende og kandidater for på denne måde at sikre den internationale dimension i de studerendes uddannelsesforløb. Satsningen vil derfor også spille en vigtig rolle i internationaliseringen af universitetets uddannelser.

Man kan læse mere om den sprogstrategiske satsning her: http://cip.ku.dk/satsningsomraader/sprogstrategisk-satsning/ (dansk) og http://cip.ku.dk/english/strategicinitiatives/languagestrategy/.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste