Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

»Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål, rektorat«

SYNSPUNKT - Debatten om hvordan KU skal bruge sin opsparing fortsætter. Lektor på Science beder universitetets ledelse om klare svar på svære spørgsmål.

Kære rektor og prorektor

Mange tak for jeres hurtige svar på mit åbne brev om universitetets overskud og anvendelse. I svarede måske lidt for hurtigt, for i besvarer kun få af de spørgsmål og problemstillinger, jeg diskuterer i mit brev.

Jeg har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på mit åbne brev fra diverse universitetskolleger, og det tyder på at mange universitetsansatte ikke er rigtig fortrolige med, hvordan det pludseligt opståede store overskud anvendes, om det anvendes på en måde som tager hensyn til de ubehagelige konsekvenser af forudgående besparelser, og om KU’s 2016-pulje virkelig er en fornuftig anvendelse af dette overskud.

Derfor prøver jeg igen, lidt mere konkret, og med færre af problemstillingerne.

Hvordan fordeles overskuddet?

I jeres svar fremgår at forskningspuljen 2016 kun er en lille sum ud af universitetets budget, og at det nye overskud anvendes både i forskningspuljen og kanaliseres ud til fakulteterne.

Det sidste lyder dejligt, og overrasker mig: vi har tidligere fået at vide at de nye fusioner skulle finansieres af fakulteterne selv – uden anden hjælp fra universitetet end mulighed for lån.

Betyder det at de nye fusionerede fakulter nu får del i det opbyggede overskud til at hjælpe med at bygge dem op og sikre synergi på uddannelse og forskning? Hvor stor del af overskuddet går til dette?

Får nedskæringsramte afdelinger en kompensation?

Ved de store fyringsrunder mistede mange institutter og grupper centrale medarbejdere, og vi som er tilbage har i mange tilfælde skullet arbejde hårdere og levere dårligere undervisning og mindre forskning som resultat af dette.

Hvor stor en del af universitetets overskud bliver kanaliseret tilbage til de institutter og grupper, som har leveret disse besparelser, og som i mange tilfælde kan bruge lidt aflastning?

Jeg ved godt, at vi ikke kan kompensere alle, men lidt er bedre end ingenting.

Hvad med de ‘frosne’ penge?

Ved besparelserne for et par år siden blev en masse “løsmidler” på institutter og grupper indefrosset, åbenbart specielt på tidligere LIFE hvor jeg var ansat. Nu er der et overskud, og så var det jo nærliggende, at de frosne midler kan tøs op igen.

Jeg selv har fået fastfrosset 172.000 kr, som jeg skal bruge til tværfaglig frontforskning. Mange af mine kolleger og ledere siger at jeg bare skal glemme de penge – men dermed siger de jo, at universitetets ledelse kan beslaglægge midler indtjent af de enkelte medarbejderne, og det kan vel ikke være sandt ?

Hvor mange penge blev fastfrosset i alt? Hvornår bliver midlerne frigjort igen? Bliver de tilbageført til de grupper og personer hvor de kom fra?

De fleste tier

Endelig håber jeg at I læser kommentaren fra en lektor på SUND under mit indlæg, som præcist beskriver problemerne i 2016-puljen.

De fleste synes, det er en dårlig satsning, men få tør træde offentligt frem med kritik, fordi de også gerne vil have del i de løse penge.

Venlig hilsen
Thure Hauser

Seneste