Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

»Jeg har aldrig haft en reel chance for en fair bedømmelse i UVVU«

RESPONS - UVVU var ikke nogen neutral dommer, mener Milena Penkowa.

»Ja, jeg blev selvfølgelig dømt uredelig af UVVU, hvilket ikke er spor overraskende, idet jeg aldrig har haft en reel chance for at få en fair bedømmelse af UVVU,« skriver Milena Penkowa i en e-mail til Universitetsavisen.

Milena Penkowa bebrejder også Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, at hendes sag er blevet lækket til pressen, før den var endeligt afgjort.

UVVU behandler folk forskelligt

»UVVU har lækket alle dokumenter til pressen, og i min sag alene har UVVU udsendt personspecifikke pressemeddelelser, hvor de på trods af manglende beviser udråber mig som uredelig,« skriver Penkowa, og videre:

»I Bekendtgørelsen for UVVU står der, at UVVU skal beskrive de behandlede sager i ikkepersonhenførbar form.«

UVVU’s afgørelser indeholder ikke Milena Penkowas navn, men da mange af sagens detaljer og tidsrummet, den udspiller sig i, er velkendte, og da Penkowa, der omtales som ‘Indklagede’ af UVVU, ofte refereres til som ‘hun’, er det let at se, hvem afgørelserne handler om.

UVVU’s sagsbehandling er ifølge Milena Penkowa usammenlignelig med den behandling, UVVU har givet alle andre.

Dommerne har tæt forbindelse til anklageren

Milena Penkowa skriver, at fire ud af seks af hendes dommere i Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning er ansat ved Københavns Universitet, »hvorfor sagen og jeg ikke er blevet bedømt af en neutral dommer.« (Et opslag på nettet viser, at gruppen af seks fagfolk, der har bedømt Penkowas forskning, tæller tre ansatte på KU, en på Syddansk Universitet og to på Aarhus Universitet, altså en overvægt af KU-folk).

Penkowa mener, at institutleder Albert Gjedde, Københavns Universitet, som har indbragt de nu afgjorte sager for UVVU, har en for tæt forbindelse til udvalgsmedlemmerne. Albert Gjedde var suppleant i UVVU indtil januar 2012, men har ikke ifølge UVVU haft noget med Penkowas sagsbehandling at gøre.

»Jeg ved godt UVVU bedyrer, at Albert Gjedde ikke har deltaget direkte i min sagsbehandling,« skriver Penkowa. »Men hans medlemskab af UVVU er alligevel afgørende, idet han dermed har et alt for nært tilhørsforhold til de personer, der skal vurdere sagen. Hertil kommer at Albert Gjedde er ophavsmand til anmeldelsen af mig.«

chz@adm.ku.dk

Seneste