Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jeg stemmer på Mattias og Studenterrådet

SYNSPUNKT - Mattias Friis Jørgensen bør være de studerendes mand i KU's bestyrelse, mener debattøren.

Om en uge er der universitetsvalg, og alle vi studerende på Københavns Universitet skal vælge, hvem der skal repræsentere os i studienævn, akademiske råd og ikke mindst i KU’s bestyrelse. Jeg vil anbefale alle studerende at stemme på Studenterrådets spidskandidat, Mattias Friis Jørgensen.

De beslutninger som tages i studienævnene, de akademiske råd og bestyrelsen har betydning for vores hverdag på universitetet. Det kan være alt lige fra antallet af øvelsestimer over muligheden for praktik til byggeri af nye undervisningslokaler. Derfor er det vigtigt at stemme 24.-28. november.

Studerende skal tale med én stemme

Det seneste år har jeg siddet i universitetsbestyrelsen sammen med Laura Toftegaard Pedersen som medlemmer valgt af de studerende.

KU’s bestyrelse har et eksternt flertal, dvs. over halvdelen af medlemmerne har ikke deres daglige gang på universitetet, og kun et fåtal af bestyrelsens medlemmer har begreb om, hvad der foregår på fakultets- og fagniveau. Derfor er det enormt vigtigt, at de studentervalgte medlemmer hele tiden fortæller, hvad der virkelig foregår på KU. Og derfor bruger vi Studenterrådets, fakultetsrådenes og fagrådenes viden, når vi skal tage stilling til sager i bestyrelsen.

Studenterrådet er foreningen af fagråd på Københavns Universitet. I Studenterrådet er der plads til alle studerende på tværs af meninger og holdninger. Vi studerende er mangfoldige, men det er vigtigt at vi taler med én stemme over for rektor og bestyrelse. Derfor mødes vi på tværs af fag og fakulteter i Studenterrådet inden møderne i KU’s bestyrelse – så vi sikrer os, at vi får alle perspektiver med.

Læs mere

Laura Toftegaard Pedersen stopper som medlem pr. 1. januar. I stedet har fagrådene på Studenterrådets generalforsamling valgt Mattias Friis Jørgensen som vores fælles spidskandidat. Du kan læse meget mere om Mattias og hvad vi sammen vil kæmpe for det kommende år på www.facebook.com/StemSR.

Jeg stemmer på Mattias og håber meget, du har lyst til at gøre det samme.

Seneste