Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

»Jeg troede, KU ville have de studerendes ryg«

SMIDT UD – Hurtigere ind, hurtigere ud har i nogle år været parolen på danske uddannelser. Ahmed Al Aqtash kom til at leve op til sidste del. Han blev smidt ud fra KU med 105 ECTS og en færdig virksomhedspraktik i lommen, fordi han tre gange dumpede en eksamen. Ahmed selv opgør det kun til to eksamensforsøg, og han undrer sig over universitetets stejle linje.

Datalogi har ry for at være et vanskeligt fag med højt studenterfrafald, hvor kun få er i stand til at tage deres bachelorgrad på tre år. Ahmed Al Aqtash var således ikke den eneste datalogistuderende, der gik til eksamen i et kursus i foråret 2012 og dumpede.

Ahmed tilmeldte sig reeksamen i ferien og gik i gang med at læse op sammen med en studiemakker. Men fordi han afleverede sin eksamenstilmelding lidt for sent, fik han ikke – ligesom sine medstuderende – et brev fra KU, hvor der stod, hvornår han skulle til reeksamen. Han fik et andet brev med en anden ordlyd, uden en eksamensdato.

Så han og læsemakkeren gik på nettet for at finde datoen på de studerendes selvbetjening. Men noget kiksede, for ifølge Ahmed fandt de begge frem til en dato på hjemmesiden, som lå tre dage efter den dag, eksamen i virkeligheden skulle finde sted. På den vigtige dag mødte de to ikke op.

Andre studerende overraskede

Ahmed havde læst sine bøger, og han ville gerne have sit kursus gjort færdigt, så han takkede ja til tilbuddet om endnu en ny eksamensdag i begyndelsen af det nye semester.

Men igen havde Ahmed en skidt dag foran lærer og censor. Han fik talt sig ned ad nogle vildveje og dumpede endnu engang. Status: To dumpede eksamener foruden en udeblivelse fra reeksamen i sommerferien.

Det næste, der skete, var at Ahmed Al Aqtash fik afslag fra studienævnet på at gøre et nyt forsøg. Chancerne var brugt op; der kunne ikke blive tale om dispensation; han var udskrevet fra KU.

»Det kom som et chok for mig,« siger Ahmed. »Jeg havde ikke forestillet mig så hård en reaktion.«

Ahmed kender ikke andre studerende, der er blevet smidt helt ud fra universitetet for at dumpe et kursus, men til gengæld kender han flere, der har opnået dispensation, når de selv var ved at komme i fedtefadet. Han fortæller, at hans medstuderende er forbavsede over, at KU har valgt at smide ham ud.

Kunne man tale om en misforståelse?

Ahmed kommer ikke med undskyldninger for sin indsats ved eksamensbordet. Men han fastholder, at der i det mindste er en mulighed for, at der kan have stået en forkert eksamensdato på nettet, når nu både han og makkeren noterede sig den. Han siger med andre ord, at han var i god tro.

Da han henvendte sig til studieadministrationen for at bede dem opklare sagen om datoen fik han en klar afvisning, og ikke på nogen venlig måde, siger Ahmed. »Det er foruroligende, at de ikke vil undersøge sagen,« siger han.

I sit udsmidningsbrev påpeger studienævnet, at den korrekte eksamensdato hele tiden er fremgået i systemet SIS, hvor de studerende blandt andet kan læse deres fags kursusbeskrivelser. Uddannelsesservice har dog i en mail anerkendt, at Ahmed Al Aqtash ikke som sine medstuderende havde modtaget den mail, hvor datoen fremgik, ligesom den heller ikke er fremgået af anden korrespondance.

Ifølge Ahmed er SIS ikke et naturligt sted for en studerende at søge oplysninger om fx en eksamensdato, og han siger at han, eftersom han troede at have set den rigtige dato på selvbetjeningen, heller ikke så noget behov for at orientere sig i SIS.

Tog eksamen af frygt for at komme for langt bagud

»Jeg føler mig godt naiv,« siger han. »Jeg havde forestillet mig, at der sad nogle folk, som kunne være overbærende. I stedet har jeg fornemmelsen af, at de tænker: ”han mener, vi har begået en fejl, fandeme nej, nu skal han bare straffes.”«

»Jeg havde forestillet mig, at en højere uddannelsesinsitution som KU ville ’have de studerendes ryg’ i højere grad, end de har,« siger Ahmed Al Aqtash. »Hvorfor får man ikke en advarsel: prøv og hør her, du er ved at bruge dit tredje eksamensforsøg. Er du sikker på, at det er det, du vil lige nu?«

Ahmed Al Aqtash har været bange for ikke at overholde aktivitetskravene på sin uddannelse og blive for sent færdig med sin bachelor. I retrospekt er han ærgerlig over, at han troede, at han kunne klare en vanskelig eksamen efter semesterstart, hvor han havde mange andre ting at tage sig af.

»Jeg har i hele min studietid gået og frygtet, hvad der skulle ske, hvis jeg ramte femårsgrænsen. Det kom til at styre mit valg om at tage eksamen på et tidspunkt, hvor jeg ikke var klar.«

Man burde kunne tale om tingene

Mest af alt er Ahmed Al Aqtash ked af, at universitetet har afgjort hans sag uden at tage hensyn til hans vilje til at gennemføre sin uddannelse. Ud over de 105 ETCS-point, han allerede har bestået, har Ahmed Al Aqtash gennemført en virksomhedspraktik og fulgt et kursus, han skulle have været eksamineret i ved afslutningen af forårssemesteret.

»Jeg har været en dedikeret studerende, jeg har ikke holdt pauser i mine studier, og jeg har hele tiden haft datalogi som min førsteprioritet, jeg har ikke ønsket at læse noget andet,« siger han.

»Når KU træffer så dramatiske beslutninger, som at skrive en studerende ud, så burde man ikke blot køre sagen ud fra paragrafferne, men også tale med den studerende. Jeg ved ikke, om man synes, at det ville koste for mange ressourcer. Men jeg tænker, at de ressourcer i så fald er godt givet ud. Jeg ville have været færdig på min grunduddannelse om et år, og universitetet ville have fået sine STÅ-midler. I stedet står jeg på gaden med mine 105 ECTS.«

Ahmed Al Aqtash har søgt optagelse på ITU, hvor han efter at have gennemført et suppleringskursus i matematik, er blevet stillet i udsigt, at han kan få meritoverført en større eller mindre del af sine kurser til dato.

chz@adm.ku.dk

Seneste