Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Jørgen Honoré stopper som KU-direktør til februar 2015

TOP-TAP - Universitetsdanmarks tungeste administrative post skal snart have en ny indehaver. KU's direktør Jørgen Honoré søger ikke om at fortsætte, når hans periode udløber efter nytår.

Hvis man gerne vil styre et budget på otte milliarder og være øverste chef for godt 4.000 medarbejdere på Københavns Universitet, er tidspunktet gunstigt. Stillingen som direktør er netop blevet slået op, og der er ansøgningsfrist 19. oktober.

Jørgen Honoré, som har været direktør på KU siden 2007, fortæller, at han ikke vil gå efter at fortsætte i jobbet, når hans kontrakt udløber 31. januar 2015.

»Jeg har meddelt bestyrelsen og rektoratet, at jeg ikke genansøger stillingen. Det har i flere år været min plan at gå på pension med udgangen af 2016. Og man kan ikke søge en femårig universitetsdirektørstilling for en periode på to år. Det er ikke god governance. Derfor er det min vurdering, at KU står sig bedst ved at finde en god ny direktør fra årsskiftet,« siger Jørgen Honoré.

»Jeg har været ualmindelig glad for mine otte år på KU og jeg fortsætter med budgetter, byggesager, it og HR indtil februar 2015.«

Professionaliseret pengestyring

Københavns Universitet er vokset i Honorés periode. Budgettet er øget betragteligt fra seks milliarder kroner i 2007 til over otte milliarder kroner i dag. Andelen af såkaldt eksterne forskningsmidler – altså penge, som universitetet selv har ansvar for at skaffe – er næsten fordoblet i perioden.

Jørgen Honoré har stået i spidsen for en gennemgribende professionalisering af universitetets økonomistyring. Han har sørget for en bedre løbende rapportering fra fakulteterne og mere gennemsigtige budgetter, så KU har fået bedre prognoser for sin økonomi. Honoré har også – på anbefaling fra eksterne revisorer – været bannerfører for, at KU skulle polstre sig bedre mod dårlige tider og skiftende politiske prioriteringer og opbygge en solid egenkapital.

I 2012 havde KU en pengetank på over en milliard kroner, hvilket paradoksalt nok blev et politisk problem for universitetet, fordi visse politikere benyttede det som argument for at afvise, at universiteterne i det hele taget kunne bruge nogle flere indtægter.

KU’s opsparing har også i perioder været en torn i siden på medarbejdernes repræsentanter. I 2010 afviste to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer at godkende universitetets budget, fordi ledelsen planlagde at nedlægge 200 stillinger trods et pænt overskud.

Måske når han at få selvejet med

Politisk har Jørgen Honoré været fortaler for, at Folketinget begyndte at tænke længere frem end til næste års finanslov, når de skulle beslutte, hvad der skulle sættes af til uddannelser og forskning.

Og det er faktisk sket – politikerne har nu vedtaget treårige forlig for universiteterne.

Honoré har også arbejdet indædt for at få vristet KU’s bygninger ud af den statslige Bygningsstyrelse, som opkræver en politisk bestemt husleje, der ligger et stykke over markedets niveau. I praksis en form for negativ bevilling til universiteterne. Uddannelsesministeren har lovet at finde ud af, om KU – som gymnasierne og DTU – er modent til selveje inden udgangen af 2014. Siger hun ja, vil Jørgen Honoré have noget at fejre.

Tillidsmand: Regulær, hård banan

»Jeg har haft fornøjelsen af at kende Jørgen Honoré siden begyndelsen af hans tid på KU,« siger Poul Erik Krogshave, mangeårig tillidsrepræsentant, som i 2013 gik af som næstformand for KU’s Hovedsamarbejdsudvalg.

Han husker, at Jørgen Honoré kom til KU som en ‘ny type direktør’, og at han forstod at leve op til det ry som en hård, stærk og effektiv leder, der var løbet ham i forvejen fra DTU, hvor han tidligere sad i direktørstolen.

Poul Erik Krogshave og de øvrige tillidsfolk har gennem årene lagt arm med Jørgen Honoré ved flere lejligheder, men Krogshave fik også respekt for Jørgen Honoré og er ikke ked af at tale pænt om ham:

»Han var nogle gange strid, men også regulær. Det lykkedes os at komme overens om det vigtigste, nemlig det, der tjente universitetets interesser og vores interesser som medarbejdere,« siger Poul Erik Krogshave.

chz@adm.ku.dk

Seneste