Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Jørn Vestergaard konstitueret dekan på Jura

DEKANROKADE - Den juridiske dekan Henrik Dam bliver ansat som ny rektor på Syddansk Universitet den 1. februar 2014. Prodekan, professor i strafferet Jørn Vestergaard bliver konstitueret dekan på Jura.

Den nuværende dekan på Det Juridiske Fakultet, Henrik Dam, skal være rektor på SDU. Han har dannet parløb med prodekan Jørn Vestergaard på Jura siden 2006, og det bliver Vestergaard, der konstitueres som dekan på fakultetet.

Jørn Vestergaard er en hyppigt brugt ekspert i medierne på grund af sin evne til at formidle juridiske emner til den brede offentlighed. Han har varetaget flere administrative og ledelsesmæssige opgaver, blandt andet som institutleder, ligesom han er medlem af en lang række råd og nævn.

Jørn Vestergaards aktuelle forskning knytter sig blandt andet til lovgivningen om bekæmpelsen af terrorisme, den europæiske arrestordre og reglerne om udlevering, Den Internationale Straffedomstol samt påvirkningen af dansk ret gennem EU-ret og international ret.

Desuden har han forsket i emner inden for politiret, sociale uroligheder, foranstaltninger over for unge kriminelle samt bioret og etik.

Rektors farvelord

Henrik Dam har stået ved roret på Jura siden 2006. Rektor Ralf Hemmingsen giver ham varme ord med på vejen:

»Henrik Dam har med stor dygtighed reformeret jurastudiet, herunder undervisningsformerne. Han har bidraget til, at den juridiske forskning er kommet frem i front blandt andet ved at tiltrække et grundforskningscenter. Jeg takker for et rigtig godt samarbejde, hvor Henrik også har løst opgaver på tværs af hele universitetet.«

Dekanstillingen på Det Juridiske Fakultet vil blive slået op. I ansættelsesudvalget vil der både sidde studerende og ansatte fra Det Juridiske Fakultet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste