Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Jura har rekord i eksamensklager

KLAGEIVER – De studerende på Det Juridiske Fakultet skriver relativt flere klager end andre studerende ved Københavns Universitet. Karakterræs og fagets natur nævnes som forklaringer.

De studerende på Jura er hurtigere til at flyve til tasterne og skrive en harmdirrende klage, hvis de føler sig snydt ved eksamen, end deres medstuderende ved Københavns Universitet.

De cirka 4.500 studerende på Jura skrev samlet 578 klager fra vinteren 2012 til sommeren 2014. Det svarer til, at 12,7 procent af dem klagede.

Til sammenligning skrev de cirka 12.000 studerende på Det Humanistiske Fakultet blot 154 klager, hvilket betyder at 1,3 procent af dem klagede.

Karakterræs giver klager

Jens Guldager, formand for Forenede Jurister, er ikke overrasket over, at så relativt mange på Jura er utilfredse med deres eksamen.

»Miljøet på Jura er enormt konkurrencepræget, fordi arbejdsgiverne kigger på vores karakterer. Folk går meget op i deres eksaminer, fordi de er vigtige, og kobler man det sammen med, at vi kommer med et højt snit fra gymnasiet og har høje forventninger til os selv, har man en cocktail, der indbyder til eksamensklager,« siger Jens Guldager.

Læs mere:

Sådan klager du

Han siger, at karaktergivningen også ofte virker vilkårlig, hvilket kun øger de studerendes klagelyst.

»Når vi sammenligner hinandens opgaver ved vi ofte ikke, hvorfor den ene har fået 10, og den anden har fået 4. De har jo meget kort tid til at rette en opgave, og kvaliteten afhænger meget af, om det er blevet gjort af en faglærer,« siger Jens Guldager.

Oppisker stemning

Jens Guldager mener, at fakultetet medvirker til at skabe karakterræset blandt de studerende, som giver grobund for eksamensklager.

Introugen er fx arrangeret, så de studerende bliver inviteret ud i de store advokatkontorers lækre lokaler i Nordhavn og Tuborg Havn.

Her er det typisk HR-chefen som fortæller om arbejdspladsen, og det bliver pointeret, at man går op i høj faglighed, altså høje karakterer, og helst i de formueretlige fag, da det er de store erhvervskontorers primære felt.

Der uddeles også en masse merchandise fra selvsamme advokatkontorer, der også er de primære sponsorer for studenterforeningen Juridisk Diskussionsklub.

»Den ‘høje faglighed’ der efterspørges, tror jeg helt sikkert er en medvirkende faktor til, at lægge et eksternt pres på de studerende,« siger Jens Guldager, der påpeger, at de jurastuderende er de mest stressede på KU.

Kritiske studerende

Det overrasker ikke Stine Jørgensen, prodekan for uddannelse på Jura, at fakultetets studerende har rekord i eksamensklager.

De har nemlig også KU-rekord i at klage over dispensationsafgørelser.

»Vi har ikke undersøgt hvorfor, men det ligger muligvis i vores fag at forholde os kritisk til afgørelser og benytte de klagemuligheder, der er,« siger prodekanen.

Bifalder ikke karakterræs

Stine Jørgensen er enig i, at de studerendes fokus på deres karakterer er en anden mulig forklaring på deres klagelyst, men hun afviser, at fakultetet er med til at skabe karakterræset.

Hun mener, at det er en fordel, at Jura har en stærk kobling til aftagerne, altså arbejdsgiverne, da det betyder, at dimittendledigheden er den laveste på KU.

Det er korrekt, at specielt ministerier og advokatkontorer efterspørger høje karakterer, men Stine Jørgensen siger, at Jura uddanner til et bredt arbejdsmarked.

»Vi bifalder ikke karakterræset, og vi snakker med arbejdsgiverne om, at andet så som udlandsophold og fagsammensætning også er relevant at se på, når de skal ansætte,« siger prodekanen.

clba@adm.ku.dk

Seneste