Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jura på KU har høj kvalitet - men vores kurser er stadig relevante

REPLIK - Det er vel ikke så mærkeligt, at man kan forbedre sine eksamenskompetencer ved – lige inden eksamen – at deltage i 10-15 timers eksamensrelevant og målrettet undervisning over to-tre dage med en af landets bedste undervisere inden for sit felt? spørger den administrerende direktør for kursusvirksomheden Aspiri A/S, som her svarer på et kritisk indlæg fra to jurastuderende.

Aspiris eksamenskurser store succes er ikke et udtryk for, at Det Juridiske Fakultet på KU ikke lever op til sit ansvar. Som det kan ses på aspiri.dk udbyder Aspiri kurser til studerende i hele landet inden for en lang række fagområder, og den indsigt, som vi har på tværs af uddannelser i hele Danmark viser faktisk, at jurauddannelsen i København er af ret høj kvalitet.

De fleste af pointerne i indlægget ‘Aspiri spinder guld på de studerendes nervøsitet’ af de to jurastuderende Sebastian Lukas Bych og Jens Guldager baserer sig på misforståelser af Aspiris produkt og universiteternes rolle. Som rektor fra Syddansk universitet har været ude i pressen og udtrykke, er Universitetets rolle ikke ‘repetitionsundervisning og eksamenslæsning,’ hvilket jeg er helt enig i.

LÆS OGSÅ: Indlæg: Aspiri spinder guld på de studerendes nervøsitet.

Eksamenslæsning og det at ‘læse pensum grundigt og øve sin skriftlige metode’, som debatindlæggets forfattere udtrykker det, er den selvstændige universitetsstuderendes eget ansvar. Universiteterne har ikke uendelige ressourcer, og disse begrænsede ressourcer skal naturligvis prioriteres til at levere en engagerende undervisning på et fagligt højt niveau i løbet af semesteret, og dette mener jeg faktisk, at Det Juridiske Fakultet, i langt de fleste tilfælde, gør rigtig godt i dag.

Aspiris kurser er for det første ikke en erstatning for undervisningen på universitetet. På vores kurser forventer vi faktisk, at de studerende inden kurset har været aktive studerende og deltaget i undervisningen på Universitetet. Jeg er – måske overraskende for nogen? – helt enig i, at den gode karakter grundlæggende opnås af de studerende, der arbejder selvstændigt med pensum og øver deres skriftlige metode.

Derfor opfordrer vi også til dette på kurserne, og vores kurser skal derfor ikke ses som en erstatning for den studerendes selvstændige arbejde, men som et godt og effektivt supplement til denne. For den ambitiøse og engagerede studerende/kursist er det altså ikke ”enten eller”, men ”både og”.

Det er korrekt, at rigtig mange studerende – herunder også jurastuderende – køber vores kurser op til eksamen, og mellem 80-98 procent af kursisterne kommer også igen og køber mere end et kursus. Ligesom med så mange andre produkter køber vores kursister vel kurserne, fordi de generelt virker rigtig godt.

Det er vel ikke så mærkeligt, at man kan forbedre sine eksamenskompetencer ved – lige inden eksamen – at deltage i 10-15 timers eksamensrelevant og målrettet undervisning over to-tre dage med en af landets bedste undervisere inden for sit felt?

Aspiri har, siden vi startede i 1993, udviklet en metode, hvor vi ved brugen af de bedste undervisere og et grundigt undervisertræningsprogram kan levere kurser, der virker. Og skulle det alligevel ske, at kurset ikke virker, er vores kursister garanteret pengene retur jf. både karaktergarantien og tilfredshedsgarantien, som man kan læse om på aspiri.dk.

Generelt set bryder jeg mig faktisk ikke om den ‘fordummelse’ af de jurastuderende, som der lægges op til i indlægget, hvor de jurastuderende bliver fremstillet som nogle, der ‘styret af håbløsheden’ næsten ubevidst ‘tager sig selv i at være i færd med at bestille kurser hos Aspiri’. De studerende er voksne mennesker, der selvfølgelig kun bruger penge på et produkt igen og igen, hvis de bevidst rent faktisk mener, at det hjælper.

Behovet Aspiri dækker har altid eksisteret

»Virksomheden Aspiri A/S har de seneste år ramt en sand guldåre.« Sådan lyder det i starten af indlægget. For det første har vi eksisteret siden 1993 og udbudt kurser til jurastuderende på KU siden 2004. Det er altså ikke noget nyt fænomen.

Behovet for ekstra træning har desuden altid eksisteret og på de uddannelser, som vi ikke dækker, kan vi se, at det bliver dækket af ældre studerende, der tilbyder privatundervisning – typisk for en sort 100-kroneseddel i timen.

Det er ikke fordi, at jeg påstår, at Aspiri er ‘non-profit’, men vi blev oprindelig etableret af studerende med det formål at hjælpe medstuderende optimere deres eksamenskarakter for en rimelig pris, og det forsøger vi faktisk at gøre vores bedste til at leve op til.

Kigger man fx på kurserne til jura 1. år, koster det dyreste kursus, hvis det købes enkeltvis, 59,9 kr./timen og vælger man en rabatpakke kommer prisen ned på 38,9 kr./timen. Når 20 procent af samtlige afholdte kursushold samtidig er gratis, har vi faktisk svært ved at gøre det billigere, hvis vi stadig skal formå at tiltrække de bedste undervisere i landet, som typisk er ret dyre.

Aspiri er til for de ambitiøse studerende der efter endt undervisning på skolen ønsker et ekstra boost i forberedelsen til eksamen. En mulighed for at få gennemgået eksamensrelevante opgaver af en underviser der brænder for sit fagområde.

Er 500 kroner så for meget for en weekends undervisning? Det kommer vel an på, hvordan man anskuer det. Jeg er stolt af vores produkt, og ser det faktisk som positivt, når studerende frivilligt investerer i egen uddannelse i stedet for fx at bruge pengene på en bytur.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste