Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Juraprofessor: KU-handicapstrategi når ikke i mål

Studerende med handicap har ret til at få længere forberedelsestid til eksamen. Alligevel behandler mange studienævn på KU deres ansøgninger som dispensationssager - og det må de ikke ifølge loven, siger juraprofessor Kirsten Ketscher.

Københavns Universitet (KU) har ikke opfyldt sine forpligtelser til at hjælpe og støtte de 10 procent af universitetets studerende, der har et handicap, og KU’s nye strategi til at ændre på dette er ikke tilstrækkelig.

Det mener Kirsten Ketscher, der er professor og ekspert i socialret ved KU. Strategien har nemlig det problem, at den ikke er detaljeret nok, mener hun:

»Der findes allerede regler, der giver de studerende med handicap ret til kompensation og tilpasning, men de kommer ikke tydeligt nok frem i Københavns Universitets nye strategi og handleplan for dem,« siger Kirsten Ketscher.

Skal sidestilles med kvinders ret til barselsorlov

Ifølge Kirsten Ketscher behandler KU for eksempel fortsat dispensationssager – om fx længere forberedelsestid til eksamen for de studerende med et handicap – som dispensationssager, selv om studienævnene ikke må gøre det ifølge gældende lovgivning. Og det mener Kirsten ketscher kræver tiltag, som slet ikke er med i strategien:

»Det er vigtigt, at personalet får efteruddannelse. I dag ved de ikke noget om rettighederne for de studerende med handicap. Mange steder behandler studienævnene stadigvæk de studerendes ansøgninger som dispensationssager. De tror, deres opgave er at skulle beslutte sig for, ‘hvor ondt de skal have af de studerende’. Men det har de slet ikke lov til at gøre mere, hvis de skal følge loven på området. Derfor har de brug for efteruddannelse,« siger hun.

Studienævnene på KU er altså forpligtede til at følge reglerne i forskelsbehandlingsloven, som netop sikrer de studerende med handicap rettigheder – ikke dispensationer. Til at forklare forskellen mellem en dispensation og en rettighed giver hun følgende eksempel:

»Der er jo heller ingen, der kunne forestille sig, at kvinder skulle søge dispensation om at få barselsorlov. Kvinder har nemlig en ret i henhold til loven og behøver derfor ikke at søge om at få dispensation,« siger Kirsten Ketscher.

KU: Vi prioriterer med de midler, vi har

Uniavisen har forelagt Kirsten Ketschers kritik for Anni Søborg, vicedirektør for Uddannelse ved KU. Hun afviser forslaget om efteruddannelse af universitetets ansatte, så de ved mere om rettigheder for de studerende med handicap:

»Det er bevidst, at vi ikke har et forslag med i strategien om egentlig efteruddannelse til alle ansatte, der på en eller anden måde er i berøring med studerende med funktionsnedsættelse. Det ville betyde kurser til samtlige studienævnsmedlemmer, alle undervisere og en meget stor del af administrationen, og det er et spørgsmål, om det ville være en fornuftig økonomiske løsning i disse tider,« siger Anni Søborg.

Af den grund mener hun, at strategien og handleplanen alligevel rammer rigtigt.

»Vi opretter i stedet en specialistenhed, der skal rådgive vores ansatte om, hvordan de håndterer sager i forbindelse med studerende med funktionsnedsættelse. Den kan også lave workshops med fokus på videndeling for dem. Det er en anden måde at klæde vores ansatte på til opgaven,« siger Anni Søborg.

Strategiplan er ikke vidtgående nok

Kirsten Ketscher har i mange år beskæftiget sig med rettigheder for mennesker med handicap, og hun finder det alligevel positivt, at KU nu har udfærdiget en strategi. Det er også positivt, at universitetet er blevet opmærksom på, at det hidtil ikke har gjort nok for dets studerende med handicap.

»Vi har faktisk en del studerende med handicap eksempelvis her på Jura, hvor man sagtens kunne tilrettelægge undervisningen bedre for dem. Administrationen på fakultetet står imidlertid meget famlende over for problemet. Vi mangler fortsat nogle centrale retningslinjer,« siger Kirsten Ketscher.

Hun nævner som et eksempel på problemerne en sag med en studerende med synshandicap, der var nødt til at bruge utrolig meget af sin tid på bare at få oversat sit læsestof til blindskrift.

»Jeg er ked af at måtte sige det, men da hun bad om at få udleveret wordfiler i stedet for pdf-filer med henblik på at få oversat sit læsestof til blindskrift, var der ikke den store forståelse for hende her på fakultetet,« siger Kirsten Ketscher, der mener, at studiet i den slags tilfælde gøres unødigt svært.

»KU bør skrive tydeligt i strategien, at det er universitetets at opfylde lovgivningens krav i forhold til dets studerende med handicap,« siger Kirsten Ketscher.

Forskelsbehandlingsloven er allerede fremhævet

Det mener Anni Søborg også, at strategien gør.

»Der står allerede i indledningen til strategien, at den er lavet netop for at sikre, at KU overholder lovgivningen på området, og både FN’s handicapkonvention og forskelsbehandlingsloven er fremhævet. Jeg synes derfor, det er tydeligt, at KU skal arbejde med de rettigheder, som de studerende med funktionsnedsættelse har,« siger Anni Søborg.

Når det gælder om at kunne tilrettelægge undervisningen bedre, som Kirsten Ketscher ønsker det, er der også værktøjer i strategien til at løse det problem, mener hun:

»Det bliver specialistenheden, der skal udarbejde guidelines og lave vejledninger til de ansatte. Den kan også lave workshops med fokus på videndeling, så vores medarbejdere selv kan finde viden om emnet på websider, ligesom vi allerede har forbedret en del af vores websider med kommunikation til de studerende med funktionsnedsættelse,« siger Anni Søborg.

Mest udformet af hensyn til organisationen

Ifølge Kirsten Ketscher fortjener strategien ros for at have fået med, at også når det gælder sagsbehandlingen og arbejdet med afgørelser og sager, skal den sikre ligebehandlingen, og at der kommer fælles retningslinjer.

»Det er virkelig, hvad vi har manglet. Selv her på Det Juridiske Fakultet har man ikke vidst, hvad forskelsbehandlingsloven omfatter, og det er jo ikke godt,« siger Kirsten Ketscher.

Hun ønsker dog også, at universitetet laver klare retningslinjer for, hvordan de studerende kan klage og i sidste instans indbringe deres sag for Ligebehandlingsnævnet. Desuden er der mål i strategiplanen, som virker uklare.

»Det betyder, at de studerende ikke kan vurdere, om målene er blevet opfyldt. Strategiplanen er ikke udformet ret meget med de studerende for øje,« siger Kirsten Ketscher, der ønsker sig, at den den var skrevet på en anden måde.

»Det her er tydeligvis skrevet som et dokument for organisationen selv, men det burde også være et dokument, der er skrevet for dem, som det retter sig imod, nemlig de studerende med handicap. Ligesom det bør fremgå klart, hvad KU forventer af underviserne,« Kirsten Ketscher.

Studerende sad med i styregruppen

Også på dette punkt mener Anni Søborg, at kritikken allerede er imødekommet.

»Strategien og handleplanen er netop udformet med de studerende for øje. Både KU’s studenterambassadør og en repræsentant for de studerende med funktionsnedsættelse har siddet med i en styregruppe, der har fulgt arbejdet med strategien. Vi har også inddraget handicaporganisationer og samarbejdspartnere, og vi har behandlet et stort materiale med fritekstsvar fra vores studerende med funktionsnedsættelse,« siger Anni Søborg.

anfj@adm.ku.dk

Seneste