Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Jurastuderende får kun tre dages eksamens-varsel

EKSAMEN - Forenede Jurister klager over, at de studerende kan risikere at skulle til syge- eller reeksamen med kun tre dages varsel. Det Juridiske Fakultet tager sagen meget alvorligt, siger prodekan for uddannelse Stine Jørgensen.

Det kan være svært at planlægge sin hverdag, når man ikke ved, hvornår man skal til eksamen. Især hvis eksamensdatoen bliver oplyst med tre dages varsel. Det mener studenterorganisationen Forenede Jurister fra Juridisk Institut på Københavns Universitet.

Følgende besked dukkede for nyligt op på fakultetets intranet: ”Endelig offentliggørelse af eksamensdato for mundtlige syge- og reeksamener er tre kalenderdage før eksamensdagen.”

Udmeldingen har været genstand for stor kritik blandt de studerende. Derfor har Forenede Jurister sendt et brev til ledelsen, hvori de giver udtryk for deres frustration:

»Vi mener ikke, at det kan være rimelig at få så kort varsel, når man tænker på hvor stor en mental og psykisk belastning en eksamen er, og på, at undersøgelser viser, at stress er udbredt blandt jurastuderende,« står der i brevet fra Forenede Jurister.

»Umuligt at planlægge et normalt liv«

I brevet lægger Forenede Jurister vægt på, at den korte varsel kan være en stressfaktor for de studerende i forhold til at få en hverdag til at hænge sammen.

»Det korte varsel gør det desuden fuldstændigt umuligt at planlægge et normalt liv i den mulige eksamensperiode. Jurastuderende kan, som alle andre mennesker, også have behov for at planlægge lægebesøg, tandlægebesøg, arbejde, jobsamtaler, pasning af børn m.v. med mere end tre dages varsel i løbet af den halve måned, eksamensperioden varer,« står der i brevet.

»Jeg kan kun beklage, at vi har haft en uhensigtsmæssig kommunikation om reeksamensudmeldingen« – Stine Jørgensen, prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet

Forenede Jurister fremhæver, at deres ønske om, at eksamensdatoen offentliggøres i bedre tid, ikke skyldes, at der ikke er nok tid til eksamenslæsning.

Studenterforeningen ønsker derfor i brevet »at der kan afsættes ressourcer til at offentliggøre eksamensdatoerne i væsentligt bedre tid, eller at den enkelte studerende får udmeldt en væsentligt kortere mulig eksamensperiode.«

Prodekan: »Vi tager dette meget alvorligt«

Prodekan for uddannelse på Juridisk Fakultet Stine Jørgensen pointerer i en e-mail til Forenede Jurister, at den korte eksamensfrist har eksisteret længe og ikke kun på Juridisk Fakultet.

»Vi har ikke indført et varsel på tre dage for datoen for syge- og reeksaminer. Rammen på de tre dage er en, der har ligget fast længe. Det er samme ramme, som andre fakulteter har,« siger hun.

Ifølge Stine Jørgensen er det dog nyt, at fakultetet ikke har mulighed for at varsle eksamensdatoen tidligere. Årsagen er, at studiefremdriftsreformen har ført til mange flere reeksamener.

»Vi har tidligere kunne melde datoerne ud før de tre dage. I år er det desværre ikke muligt at give informationer om mundtlig syge- og reeksamen i så god tid, som vi tidligere har haft mulighed for. På Det Juridiske Fakultet har vi, ligesom resten af KU, oplevet en markant stigning i antallet af reeksamener. Årsagen er, at alle studerende ifølge den politisk bestemte studiefremdriftsreform automatisk bliver tilmeldt reeksamen,« skriver Stine Jørgensen og afslutter: »Vi tager dette meget alvorligt og arbejder på til stadighed på at blive bedre i vores planlægning.”

»KU’s undskyldninger er dårlige og tangerer til det tendentiøse« – Leif Donbæk, jurastuderende og formand for SUL, Studenteransattes Landsforbund

I en mail til Uniavisen tilføjer hun, at nye frister fra KU samt »at ugerne falder uheldigt i dette kalenderår« har bidraget til den korte frist. Og hun skriver desuden:

»Vi godt kan forstå, at de studerende oplever fristen på minimum tre dage som kort, og jeg kan kun beklage, at vi har haft en uhensigtsmæssig kommunikation om reeksamensudmeldingen.«

SUL-formand: ”Det er dybt utilfredsstillende”

Formanden for SUL, Studenteransattes Landsforbund, Leif Donbæk, som også er jurastuderende, mener, at den korte eksamensudmelding er et udtryk for manglende respekt for de studerende.

»Det er dybt utilfredsstillende og udtryk for manglende respekt for de studerende, når Juridisk Fakultet ikke giver os et ordentligt varsel inden eksamen. Især efter fremdriftsreformen, der har presset os studerende, er det vigtigt, at universitetet lever op til sit format og støtter de studerende i at opnå akademisk storhed i stedet for dårligt akademisk hastværk, som bliver konsekvensen, når man ikke får lov til at forberede sig ordentligt,« siger Leif Donbæk.

»KU’s undskyldninger er dårlige og tangerer til det tendentiøse, censorerne på jura er som oftest dommere, advokater og kontorchefer og tanken om, at professionelle med så pakkede kalendere skulle rydde kalenderen med tre dages varsel kalder på smilet. Selvfølgeligt har datoerne været planlagt lang tid i forvejen,« siger han.

Prodekan Stine Jørgensen har ikke ønsket at kommentere Leif Donbæks udtalelser og henviser til sit mailsvar.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste